کربلا 6

عملیات کربلای 6
عملیات کربلای شش در روز 23 دی ماه سال1365 ، با رمز یا فاطمه الزهراء‌ (س) در منطقه عمومی سومار( به وسعت تقریبی 100 کیلومتر مربع) آغاز شد.
رزمندگان اسلام با عبور از موانع گوناگون از جمله میدان‏های وسیع مین، سیم‏های خاردار و تله‏ های انفجاری، به دشمن بعثی یورش بردند و پس از شکستن خطوط و مواضع دشمن، بیش از 60 کیلومتر از خاک میهن اسلامی را آزاد کردند.
در این عملیات علاوه بر آزادی ارتفاعات منطقه، تعداد یازده فروند هواپیما، دو فروند هلی‏کوپتر، بیست دستگاه تانک، تعداد زیادی خودرو و چندین انبار مهمات منهدم و علاوه بر انهدام پنج گردان و پنج تیپ دشمن، تعداد سه هزار نفر از مزدوران بعثی کشته و زخمی شده و تعدادی تانک و نفربر و انواع سلاح‏های سبک و سنگین به غنیمت سربازان اسلام درآمد.
این عملیات را رزمندگان جان برکف نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور آزادسازی ارتفاعات مهم شمال شرقی نفت شهر طراحی و اجرا کردند. جغرافیای طبیعی نفت شهر و ارتفاعات مرزی منطقه این شهر را از موقعیت نظامی مستحکم تری بر خوردار کرده است . در آغاز هجوم ارتش عراق مدافعان اندک نفت شهر با اتکا به این ارتفاعات بیش از 48 ساعت مقاومت کردند .
نفت شهر در دوم مهر سال 1359 اشغال شد و تا آخر جنگ در اشغال دشمن ماند . در عملیات کربلای 6 برای آزادی نفت شهر و تصرف نفت خانه عراق تلاشی صورت گرفت اما نتیجه ای حاصل نشد . در این عملیات گروهان های پیاده ، زرهی و هوابرد ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند . نتیجه عملیات کربلای شش ، کشته و زخمی شدن 3هزار نفر از افراد دشمن و همچنین منهدم گشتن تعداد 20 تانک و نفربر و11 هواپیما و 2 بالگرد از دشمن بعثی و غنیمت گرفتن ده‌ها تانک و نفربر می باشد .

شرح مختصري از عمليات
با توجه به تاريخ اجراي عمليات كربلاي 6 كه 4 روز پس از اجراي عمليات كربلاي 5 كه در منطقه شلمچه اجرا ميگردد بمنظور كاهش فشار دشمن در جنوب و در گير نمودن نيروهاي دشمن در غرب كشور عمليات كربلاي 6 با حضور يگانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران اجر ميگردد دشمن در اين عمليات با بمباران وسيع شيميايي منطقه عملياتي منجمله بيمارستان صحرايي سومار سعي در جلوگيري از پيشروي رزمندگان ارتش اسلام نمود – هر چند در اين عمليات هدفهاي پيش بيني شده تأمين نگرديد اما 40 كيلومتر مربع از خاك ميهن اسلامي آزاد شد و پشتيباني از عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه با موفقيت انجام شد.

نتايج عمليات
1-مناطق آزاد شده: 40 كيلومتر مربع از خاك ميهن اسلامي در اين عمليات آزاد گرديد .
2-يگانهاي منهدم شده دشمن : گردانهاي 1 و 2 از تيپ 108- گردان 1 از تيپ 606-يك گردان از تيپ 80 پياده – يك گردان از تيپ 45 – يك واحد كماندويي و 3000 نفر كشته و زخمي از نفرات دشمن
3-تجهيزات منهدم شده دشمن: 13 فروند هواپيما- 3 فروند بالگرد- 20 دستگاه تانك و نفربر- چندين انبار مهمات – تعداد زيادي خودرو
4-غنائم بدست آمده : دهها دستگاه تانك و نفربر- تعداد زيادي انواع سلاح سبك و مهمات
يگان عمل كننده: نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران

خاطرات عمليات غرورآفرين كربلاي 6
فلسفه جنگ
با توجه به نتايج جنگهاي خانمان‌سوز جهان و ظهور سلاح‌هاي مخرب و در نظر گرفتن خصوصيات نابود كننده جنگ ها اين فكر بوجود آمده كه جنگ بيش از پيش فلاكت بار بوده و مبادرت به آن غير معقول و جنون آميز است، و به هر قيميت بايد از آن احترازشود، زيرا طرفين مخاصمه را به نابودي مطلق خواهد كشانيد.
آيا اين مسئله اين مفهوم را دارد كه رقابت ها و مخاصمات از بين گروه هاي انساني رخت بربسته است ، و ديگر گروه‌هاي حادتر يافتن مقصود را در ضرر و نابودي رقباي خود نمي دانند؟
اين خيالي است واهي ، و نبايد خود را به چنين فكر باطلي مشغول سازيم ، قدرت‌هاي مهاجم براي اعمال نظرات خود از هر ابزار ي براي به زانو در آوردن رقيب استفاده نمايند.
جنگ يكي از پيچيده ترين و ترسناك‌ترين دانشگاه‌ها در كنار دانشگاه‌هاي ديگر مي باشد كه در زمان نامشخص اين دانشگا‌‌ه‌ها آغاز به كار نموده و دانشجويان خود را انتخاب مي‌كند و در آخر با نمرات بالا و پايين بهترين ها را مشخص مي كند.
امام راحل نيز فرموده اند :»جنگ دانشگاه انسان ساز مي باشد و در آن جوانان يك كشور شكل مي گيرد.«

عقيده و مرام در هر كشوري در جهان نقش به سزايي در رشد و تكامل جوانان فعال دارد. هردولتي اگر برخلاف عقايد ملت قدم به پيش بگذارد جزء تباهي و پوچي چيزي بدست نخواهدآورد. هر چيز كه در مدت زمان كوتاه مشخص نگردد بالاخره روزي فرا خواهد رسيد و آشكار خواهد شد كه چه مقدار در روي افكار و كردار جوان ها كار شده است ،كه با جان‌فشاني خود گوي سبقت از همديگر رامي گرفتند.

موقعيت ارتش عراق
موقعيت جغرافيائئ: اين كشور محدود است ازشمال به تركيه ، ازباختر به سوريه ، و اردن هاشمي ، ازجنوب به عربستان سعودي ، از جنوب خاوري به اميرنشين كويت وازخاور به ايران و تنها از طريق‌خليج‌فارس به‌درياهاي آزادراه دارد.
موقعيت سياسي:مي توان گفت كشور عراق قسمت اعظم مرز باختري كشور مارا مي پوشاند وبعداز جنگ جهاني اول به صورت يك واحد سياسي متشكل ، مشخص وشناخته شده است .
موقعيت جغرافيائي سياسي: جمعيت عراق در زمان جنگ تحميلي حدود 17 ميليون نفر و اعراب اكثريت مردم عراق را تشكيل دادند.
سني ها برساير مذاهب حكومت داشتند ، و اين در حالي بود كه اكثريت مردم عراق را شعييان و 18 در صد ديگر را اكراد تشكيل داده بودند و در اين بين 2درصد مردم عراق ايرانيان بودند كه صدام در آغاز جنگ ايرانيان را از عراق بيرون راند.
اين كشور به 18 استان تقسيم و وسعت خاك اين كشور حدود 435 هزار كيلومتر يعني تقريباً كمي بيش ازخاك كشورمان ايران مي باشد و شكل اين كشور تقريباً مثلث مختلف الاضلاعي است كه راس آن متوجه اردن هاشمي و قاعده بزرگ آن به طرف ايران كشيده شده است، طول اين كشور حدود 1536 كيلومتر مي باشد و بيشترين مرز در آب و خاك( 1610كيلومتر) را با كشور ايران از فاو تا دلامپر داغ را دارد.
اين كشور از منطقه كوهستاني ، منطقه جلگه اي ، منطقه جزيره اي ، منطقه فلات باختري برخوردار مي باشد ، كه تنوع سرزميني موجب‌شده ازواحدهاي مختلف نظامي در ارتش خود برخوردار باشد .
و اگر با ديد وسيع به سرتاسر نوار مرزي ايران و عراق نگاه كنيم ، از دهانه فاو تا موسيان بيشتر نقاط حساس و هدف‌هاي حياتي اقتصادي و سياسي عراق در مقابل ما قرار دارد، و از موسيان كه در حقيقت ابتداي مرزايران وعراق درمنطقه پشتكوه است تا دلامپرداغ كه ابتداي شروع مرز تركيه مي باشد ، هدف هائي كه آن طرف مرز روبروي ايران قرار دارند ، هدف‌هاي نظامي بسيار ارزنده ي هستند.
تجارب دو جنگ بزرگ عالم‌گير وديگر عمليات هاي بزرگ نشان داد كه در جنگ ها هدف هاي اقتصادي و سياسي كاربرد چنداني ندارد، وبرعكس هدف‌هاي نظامي در هر عملياتي سرنوشت جنگ هارا رقم مي زند.
به‌عبارت‌ديگر هدف هاي نظامي داراي اهميت هاي ممتازي از نظر جغرافيائي هستند، درحالي كه هدف‌هاي سياسي و اقتصادي‌داراي وضعيت مطلوب مي‌باشند.
عراق دشمن ديرين اختلافات دوكشور ايران و عراق ريشه ي عميق در تاريخ خـون‌بار گذشته دارد، ودر واقع بايد اختلافات بين ايران و عثماني از زمان جنگ چالدران به بعد را سنگ بنا و ميراثي شوم به شمار آورد كه راوبط دولت بعدي حاكم بربين النهرين با همسايه شرقي خود را شكل داده و هدايت كرده است .
اين اختلافات ديرينه موجب شده است كه طي يك دوره 420 ساله 16 قرارداد رفع اختلاف مرزي بين ايران و عثماني آن زمان منعقد شودكه آخرين آن قرار داد معروف 1975 الجزاير مي باشد كه ايران شيطنت هاي صدام بعثي را در نطفه خفه كرد و با اقتدار ارتش، حاكميت به حق ايران را بركنترل اروند رود ، به عراق قبولاند .
به نظر مي‌رسيد كه همه منازعات مرزي و اختلافات عقيدتي دو كشور خاتمه يافته است ، ليكن در عمل چنين نشد.

سال 1357 ، كه انقلاب شكوهمند اسلامي به رهبري امام راحل در آن برهه از زمان بوقوع پيوست ، و شاهد جابه‌جائي حكومت و افول قدرت و ظهور قدرت‌هاي جديد در منطقه بوديم ، و با اين رخداد مهم و تاريخي كه جهان را تكان داد ، تقريباً شيرازه اداره كشوراز هم گسيخته بود و ايران دست خوش ناملايمات و جريان هاي سياسي شده بود.

موقعيت سياسي و وضع نابسامان اوايل انقلاب و به دنبال فرار امراي ارتش و خالي شدن پادگان ها و آشفتگي در سازمان رزمي دفاعي ارتش ، و استنباط و تحريك نابه جاي متحدين شرق و غرب عراق ، صدام با تكيه بر توان نظامي خود كه بعد از ايران قدرت منطقه محسوب مي شد و تكيه بر قدرت هاي خارجي و حكـومت‌هاي ارتجاعي منطقه كه هم قسم شده بودند كه حكومت ايران را ساقط كنند و ژاندارمي منطقه حساس جهان يعني خاورميانه را بعد از ارتش شاه به دست گيرد و حكومت پان‌عربيسم را جاري ساخته و داعيه رهبري جهان عرب را سر دهد، يك طرفه قرار داد 1975 الجزاير را در جلو دوربين هاي جهان پاره كرد و اعلام كرد كه مفاد اين قرار داد را ملغي مي داند، و به اين طريق اعلان جنگ با ايران را رسميت بخشيد .

غافل از اينكه اين بار هم حكومت هاي عربي ارتجاعي در اشتباهي سخت فرو رفته بودند، چرا كه قدرت واقعي مردم ايران را كه در تاريخ بارها تكرار شده بود از ياد برده بودند .

براساس آخرين برآوردها ، ارتش يك ميليوني عراق به همراه 850 هزار نفر نيروي ذخيره ، با 5500 دستگاه تانك ، 3000عراده توپ، و از سوئي بيش از 0 53 فروند هواپيماي جنگي عمدتاً ساخت شوروي حمايت مي شود.

نيروهاي مسلح ايران در راس آن نيروي زميني ارتش عليرغم وجود آشفتگي هاي فراوان در سازمان رزمي خود و نابساماني‌هاي بي شماري كه در سيستم فرماندهي و كنترل آن پس از انقلاب اسلامي كه ناشي از تجديد سازمان و تطبيق و هم سو شدن با شرايط نوين كشور و انقلاب بود، توانستند با مقاومتي دليرانه و با استفاده از نقاط ضعف عملياتي ارتش متجاوز سرانجام هجوم دشمن را مهار و از پيش‌روي بيشتر متجاوز به عمق زيادتر ، جلوگيري نمايند.

دشمن تا دندان مسلح اين بار نيز دست به شيطنت بسيار خطر ناكي زد ، با تحميل جنـگ خانمان ‌سوز عاقبت خود صدام با حكومت ديكتاتوريش براي هميشه از صفحه روزگار محو گرديدند ، حكومتي كه وجودش براي مسلمانان جز وحشت و بيچارگي چيزي در بر نداشت ، علاوه بر از بين بردن انسان هاي بي گناه و ثروت اين كشور در راه اهداف شوم خود و شكست در جنگ با ايران و فروپاشي حكومت بعثي توسط متحدان ديروز خود موجبات اسارت و نا آرامي ها و جنگ هاي فرقه ي را براي عراق امروز به جا گذاشت .
شواهدي از اهداف نامقدس رژيم عراق

صدام حسين دراوايل سال 1359 اعلام مي‌دارد:»اينك توانائي‌نظامي‌براي استرداد سه جزيره واقع در خليج فارس كه توسط شاه اشغال شده است را داريم هرگز از زمان اشغال اين جزايرساكت ننشستيم و پيوسته ازنظر نظامي و اقتصادي براي پس گرفتن سه جزيره مذكور خودرا آماده كرديم.«

صدام در كنفرانس مطبوعاتي در تاريخ 59/8/19 اعلام داشت:»حقوق ما روشن است ،زمين هاي ما روشن است، حاكميت برزمين هاي عربي روشن است ،اكنون لازم است (امام)خميني (ره ) بگويد كه مرزهايش كجاست ؟ و نقشه ايران در كجا قرار دارد؟«

صدام در تاريخ – 59/8/21 طي مصاحبه مي گويد:مااز تجزيه و انهدام ايران ناراحت‌نمي‌شويم وصريحاًاعلام مي‌داريم در شرايطي كه اين كشور دشمني بورزد ، هرفرد عراقي و يا عربي مايل به تقسيم ايران و خرابي آن خواهد بود.
طارق العزيزمعاون نخست وزير وقت در آغاز هشتمين ماه جنگ مي گويد: »وجود پنج ايران كوچك بهتر از وجود يك ايران واحد خواهد بود.«
او مي افزايد: ما از شورش ملت هاي ايران‌حمايت‌وپشتيباني‌مي‌كنيم‌وهمه سعي خودرا متوجه تجزيه ايران خواهيم كرد.«
نعيم حداد معاون صدام در ارديبهشت 1359مي گويد:عراق نسبت به تقاضاي خود در مورد باز گشت جزاير استراتژيك تنب كوچك و بزرگ و ابو موسي به اعراب كه درسال 1971 اشغال شد پافشاري خواهد كرد.

کربلاي 6 و آزاد سازي نفت شهر
عملیات کربلای 6 که توسط نیروی زمینی ارتش در تاریخ 23 دی ماه سال 1365 در منطقه سومار انجام شد به آزاد سازی ارتفاعات شمال منطقه عملیاتی نفت شهر انجامید.
رزمندگان اسلام در این عملیات که با رمز مبارک یا فاطمه الزهرا (س) صورت گرفت، موفق شدند همچنین پل های ارتباطی منطقه رودخانه کنگاگوش را فتح کنند.
عملیات کربلای 6 بیش از هر زمان دیگر برای ایرانی ها اهمیت داشت، زیرا حدود شش سال از جنگ می گذشت و عملیات های پی در پی و گسترده، دشمن را در بیشتر جبهه ها به عقب رانده بود اما هنوز این مناطق تحت اشغال عراق بود.
انجام این عملیات علاوه بر اینکه می توانست به آزادسازی بخشهایی از خاک خودی بینجامد سبب ایجاد جبهه ای جدید برای رزمندگان اسلام به منظور تجزیه دشمن می شد.
اما این عملیات که می توانست در صورت موفقیت،همچنین از فشار دشمن در جنوب بکاهد و پیشروی رزمندگان در منطقه شرق بصره را تسهیل کند ، به این مهم دست نیافت و فرماندهان عملیات به دستاوردهای موجود آن بسنده کردند.
در این عملیات که در منطقه ای به وسعت یکصد کیلومتر انجام شد، 11 فروند هواپیما، دو فروند بالگرد،20 دستگاه تانک و نفربر، چندین انبار مهمات و تعداد زیادی خودرو از تجهیزات دشمن منهدم شد.
شمار کشته و زخمی های دشمن در این عملیات ، چهار هزار نفر گزارش شد و ده ها دستگاه تانک و نفربر و تعداد زیادی سلاح سبک و مهمات نیز به دست رزمندگان اسلام افتاد.

خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات: کربلای 6
جبهه : منطقه عمومی نفت شهر ایران – جبهه میانی جنگ
موقعیت : نفت شهر
تاریخ : 23 و 24/10/1365
نوع تک : گسترده
یگان عمل کننده : نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی
استعداد نیروهای درگیر :
ایران : 36 گردان پیاده و زرهی و 2 گردان توپخانه
عراق : 44 گردان پیاده ، زرهی و مکانیزه
هدف عملیات : آزاد سازی نفت شهر و تاسیسات نفتی منطقه و تجزیه قوای دشمن در جهت اجرای عملیات کربلای 4 در محور جنوبی خط نبرد، تصرف نفت خانه عراق و ممانعت از تمرکز قوای دشمن در بصره
تلفات انسانی عراق : 3000 نفر
توضیحات: در حالیکه تمامی نیروی سپاه برای عملیات کربلای 5 بسیج شده بود ، ارتش جهت اجرای یک حمله انحرافی که هم جلوی انتقال نیروهای عراقی به سمت بصره گرفته شود و هم هدف مهمی داشته باشد ، وارد عمل شد . اما حضور نیروهای دشمن بر روی ارتفاعات منطقه و نوع عملیات نیروی ارتش در دل دشت باعث ناکامی این عملیات گردید .

نقشه عملیات

درباره مدیر اصلی