پل نادری

درسی سنگین برای آینده جنگ

در نخستین روزهای هجوم سراسری ارتش عراق به خطوط مرزی ایران ، عملیات پل نادری صورت گرفت . طی این حمله محدود كه در روز 23 مهرماه سال 59 به منظور رویارویی و عقب راندن دشمن تا پشت خط مرزی آغاز شد ، سه تیپ پیاده و یك گروهان زرهی از ارتش از غرب شهرهای دزفول و اندیمشك ، در محور جنوبی جنگ وارد عمل شدند ولی علیرغم پیش بینی فرماندهان نیروی زمینی ارتش ، این یورش پیروزی قابل توجهی به بارنیاورد .

در عملیات پل نادری پیش بینی شده بود با بیرون راندن دشمن از غرب رودخانه كرخه ، حفاظت از مرز بین المللی تامین گردد . همچنین در نظر بود با پیشروی به سوی منطقه حلفاییه و چزابه عقبه نیروهای عراقی در این مناطق و شهرهای بستان و سوسنگرد بسته شود كه در نتیجه این محاصره احتمالی ، مناطق مذكور نیز از اشغال دشمن خارج شود . اما ضعف در برآورد و طراحی عملیات سبب ناكامی نیروهای خودی شد .

دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,عملیات,عملیات زمینی,عملیات های دفاع مقدس,جنگ,ایران,عراق,نقشه عملیات,پل نادری

خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : پل نادری

زمان اجرا : 1359/07/23

مكان اجرا : محور جنوبی جنگ در غرب شهرهای دزفول و اندیمشك

ارگان های عمل كننده : نیروی زمینی ارتش ج . ا

اهداف عملیات : بیرون راندن دشمن از غرب رودخانه كرخه و تامین مرز بین المللی

 

درباره مدیر اصلی