مولای متقیان (ع)

عمليات مولاي متقيان (ع) :
رويارويي با حمله دشمن به چزابه
دشمن در جمع بندي اطلاعات حاصله خود – بويژه توسط ما هواره‌هاي آمريكايي – به اين نتيجه رسيده بود كه ايران بزودي در منطقه « شوش » عمليات بزرگي انجام خواهد داد . از اين رو استحكامات و تمركز شديد نيرو را در شوش ايجاد كرد و ميادين مين را وسعت داد .

همچنين 10 تيپ مستقل به همراه چند تيپ « جيش الشعبي » به دو لشگر تقويت شده‌اش در منطقه افزوده و براي پيش دستي در تاريخ 17 بهمن ماه 1360، حمله خود را با شديدترين آتش توپخانه و بمبارانهاي مهمات و تجهيزات خود را صرف نبرد در چزابه كرد ، اما با مقاومت سرسختانه نيروهاي ايراني رو به رو شد .

در مقابل نيروهاي خودي با انجام عمليات « مولاي متقيان (ع) » معروف به جنگ چزابه در يكم اسفند ماه 1360 تلاشهاي بي‌رويه دشمن را عقيم گذاشتند . اين عمليات دو هفته به طول انجاميد و خسارات قابل توجهي به يگانهاي تقويت شده ارتش صدام وارد آمد .

تنها ثمر حمله عراق به چزابه اين بود كه عمليات سراسري و گسترده « فتح المبين » يك ماه و نيم به تعويق بيفتد .

ارتش عراق در عمليات شكست حصر آبادان اعلام كرده بود كه 80 تن و در عمليات « طريق القدس » 34 نفر كشته داده است ، ولي در نبرد چزابه شمار تلفات انساني خود را به 200 نفر اعلام نمود ،‌كه اين تفاوت آمار ، شمار تلفات فراوان عراق در چزابه را مي‌رساند ، علي رغم اين ادعا ، دشمن دست كم 2000 كشته در اين منطقه به جاي گذاشت .


شرح عمليات‌ مولاي‌ متقيان‌
اين‌ عمليات‌ دو هفته‌ به‌ طول‌ انجاميد و خسارات‌ قابل‌ توجهي‌ به‌ يگانهاي‌ تقويت‌ شده‌ ارتش‌ صدام‌ وارد آمد.تنها ثمره حمله‌ عراق‌ به‌ چزابه‌ اين‌ بود كه‌ عمليات‌ سراسري‌ و گسترده‌ «فتح‌ المبين» يك‌ ماه‌ به‌ تعويق‌ افتاد.ارتش‌ عراق‌ در عمليات‌ شكست‌ حصرآبادان‌ اعلام‌ كرده‌ بود كه‌80 تن‌ و در عمليات‌ «طريق‌ القدس» 34نفر كشته‌ داده‌ است، ولي‌ در نبرد چزابه‌ شمار تلفات‌ انساني‌ خود را200 نفر اعلام‌ نمود.اين‌ تفاوت‌ آمار، شمار تلفات‌ فراوان‌ عراق‌ در چزابه‌ را مي‌رساند. علي‌رغم‌ اين‌ ادعا، دشمن‌ در اين‌ عمليات‌4600 كشته، زخمي‌ و اسير داشت.
دشمن‌ در جمع‌ بندي‌ اطلاعات‌ حاصله‌ خود، بويژه‌ توسط‌ ماهواره‌هاي‌ آمريكايي، به‌ اين‌نتيجه‌ رسيده‌ بود كه‌ ايران‌ بزودي‌ در منطقه‌ «دزفول‌- شوش» عمليات‌ بزرگي‌ انجام‌ خواهد داد. از اين‌رو استحكامات‌ و تمركز شديد نيرو را در شوش‌ ايجاد كرد و ميادين‌ مين‌ را وسعت‌ داد. همچنين‌10 تيپ‌ مستقل‌ به‌ همراه‌ چند تيپ‌ «جيش‌ الشعبي» بر دو لشكر تقويت‌ شده‌اش‌ در منطقه‌ افزود و براي‌ پيش‌دستي‌ در تاريخ‌ 17بهمن‌ ماه‌ 1360، حمله‌ خود را با شديدترين‌ آتش‌ توپخانه‌ و بمبارانهاي‌ بي‌وقفه‌ هوايي‌ شروع‌ كرد.


اهداف اين حمله بدين شرح بود :
1- صرف شدن نيروهاي اسلام و به هم ريختن سازماندهي براي جلوگيري از عمليات فتح المبين.
2- گرفتن زمان و عقب انداختن عمليات ،كه در اين فرصت به دست آمده سيستم دفاعي نيروهايش را تقويت نمايد.
3- در صورت موفقيت در بستان جبهه فعال جديدي را مقابل ايران گشوده و با گرفتن ابتكار عمل از عمليات ايران جلوگيري كند.
4- از نظر جنگ افزار و مهمات ايران را وادار به مصرف و استهلاك نمايد. با حمايت شديد نيروي هوايي و آتش بسيار سنگين توپخانه قواي عراقي دست به پيشروي مي زنند و با مقاومت جانانه نيروي سپاه و بسيج مواجه شدند.
اين‌ حمله‌ عراق‌13 روز به‌ درازا كشيد و دشمن‌ بي‌محابا مهمات‌ و تجهيزات‌ خود را صرف‌ نبرد در چزابه‌ كرد، اما با مقاومت‌ سرسختانه‌ نيروهاي‌ ايراني‌ رو به‌ رو شد. (1)
در مقابل‌ نيروهاي‌ خودي‌ با انجام‌ عمليات‌ «مولاي‌ متقيان» معروف‌ به‌ جنگ‌ چزابه‌ با رمز «يا علي ادركني» به‌ فرماندهي‌ سردار حسن‌ باقري‌ در يكم‌ اسفند ماه‌ 1360 با چهار گردان‌ كه‌ فرماندهي‌ يكي‌ از گردانها را خود شهيد باقري‌ بعهده‌ گرفته‌ بود، انجام‌ شد و تلاش‌هاي‌ دشمن‌ عقيم‌ ماند. طي اين عمليات، شهيد باقري‌ ضربات مهلكي بر نيروهاي دشمن وارد و مسئله چزابه را براي هميشه حل كرد. حماسه چزابه چنان بود كه حضرت امام ( رحمت الله عليه ) آن را الگو قرار داده و براي رزمندگان پيام تبريك فرستادند


شناسنامه عملیات
نام‌ عمليات: مولاي‌ متقيان- جنگ‌ چزابه‌
رمز عمليات : يا علي ادركني
فرمانده عمليات : سردار حسن‌ باقري‌
زمان‌ اجرا : 01/12/1360
مدت‌ اجرا: دو هفته‌
تلفات‌ دشمن:‌ (كشته، زخمي‌ و اسير4600)
مكان‌ اجرا: منطقه‌ عملياتي‌ شوش‌ دانيال‌ – محور جنوبي‌ جنگ‌
ارگان‌ عمل‌كننده: سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌
اهداف‌ عمليات: دفع‌ پاتك‌ سنگين‌ دشمن‌ در منطقه‌ چزابه‌ و توقف‌ حمله‌ و پيشرو .
نيروهاي عمل كننده : لشگر 64 اروميه (ارتش)‌ در منطقه حاج عمران و ارتفاع 2519 و با حضور 9 گردان پياده شد.

نقشه عملیات
درباره مدیر اصلی