محور کرخه – دزفول

دومین عملیات غیر كلاسیك محدود

در این عملیات كه در محور كرخه – دزفول و با حضور نیروهای سپاه و كمك ارتش صورت گرفت ، در دو محور تپه چشمه ، سه كیلومتر پیشروی گردید ، اما در محور پل نادری مواضع تصرف شده نیروهای خودی ، با پاتك دشمن ذوباره اشغال شد . این عملیات غیركلاسیك و محدود در نیمه فروردین ماه 60 اجرا شد و طی آن رزمندگان خودی با اهدای 20 شهید ، 15 دستگاه تانك و نفربر دشمن را منهدم و 161 تن از نیروهای عراقی كشته ، زخمی و اسیر شدند .


خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : عملیات در محور كرخه – دزفول
زمان اجرا : 15/1/1360
مكان اجرا : غرب دزفول – محور جنوبی جنگ
تلفات دشمن : 161 كشته ، زخمی و اسیر
ارگان های عمل كننده : سپاه پاسداران و نیروی زمینی ارتش
اهداف عملیات : پیشروی در مناطق تحت اشغال دشمن


نقشه عملیات
درباره مدیر اصلی