محور شوش – دانیال

عملیات محدود در محور شوش دانیال

این عملیات در تاریخ 25 فروردین 1361 در منطقه عمومی شوش دانیال و با هدف پیشروی در مناطق تحت اشغال دشمن صورت پذیرفت.

این یورش محدود توسط نیروهای سپاه و با كمك تعدادی از نیروهای ارتش در فروردین 1360 در منطقه عمومی شوش دانیال صورت پذیرفت . در این حمله 3 دستگاه تانك و نفربر و یك دستگاه چرخبال عراقی منهدم شد و تعداد 244 تن از نیروهای دشمن كشته ، زخمی و اسیر شدند . در این عملیات 15 تن از نیروهای خودی نیز به شهادت رسیدند.

خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : عملیات در محور شوش دانیال
زمان اجرا : 25/1/1360
مكان اجرا : منطقه عمومی شهر شوش دانیال – محور جنوبی جنگ
تلفات دشمن : 244 كشته ، اسیر و زخمی
ارگان های عمل كننده : سپاه و ارتش
اهداف عملیات : پیشروی در مناطق تحت اشغال دشمن


نقشه عملیات:

درباره مدیر اصلی