فرمانده کل قوا امام خمینی(ره)

زمینه ساز شكست حصر آبادان:

مشكل آفرینی های بنی صدر آن قدر برای رزمندگان و فرماندهان ایرانی عذاب آور شده بود كه پس از بركناری وی از فرماندهی كل قوا ، به پیشنهاد و استقبال همه فرماندهان جنگ قرار شد عملیاتی كه در جبهه دارخوین در حال انجام بود ، به علامت رضایت از این كار امام ، فرمانده كل قوا – خمینی روح خدا نامگذاری شود . نیروهای سپاه به مدت 4 ماه بدون سو و صدا و جلب توجه دشمن و در نزدیكی نیروهای عراق شبانه یك كانال به طول 1300 متر و به شكل T حفر كردند كه انتهای آن وارد میدان مین در جلوی خاكریز و خط آتش دشمن شده بود . پیشانی این كانال به موازات خط آتش دشمن و به فاصله 400 تا 500 متر قرار داشت .
در این حمله ، نیروهای سپاه پاسداران عمل كننده و ارتش پشتیبانی و پدافند را به عهده داشت . قرار بود در ساعت 3و30 دقیقه بامداد 21 خرداد ماه 1360 حمله آغاز شود . ساعت 11 شب ، خبر بركناری بنی صدر از فرماندهی كل قوا توسط امام ، از رادیو پخش شد و شرایط در بهترین حالت ممكن قرار گرفت . این عملیات ، خود كلیدی برای باز شدن طلسم محاصره آبادان و آزمایشی برای عملیات بزرگ ثامن الائمه بود .
در این حمله با 3 كیلومتر پیشروی مواضع محكم و مهم دشمن در این جناح به تصرف درآمده و دست كم 32 دستگاه تانك و نفربر منهدم و 1496 تن از نیروهای دشمن كشته ، زخمی و اسیر شدند . در راه به دست آوردن این پیروزی ، 120 تن از برادران سپاهی به شهادت رسیدند .
این عملیات توسط سردار رحیم صفوی و شهید حسن باقری طراحی و اجرا گردید كه فرماندهی سه محور اصلی آن را شهیدان منصور موحدی ، پهلوان نژاد و رضا رضایی به عهده داشتند .


خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : فرمانده كل قوا – خمینی روح خدا نفوذی – انهدامی
زمان اجرا : 21/3/1360
مكان اجرا : منطقه عمومی دارخوین
تلفات دشمن : 1496 كشته ، زخمی و اسیر
ارگان های عمل كننده : سپاه پاسداران با پشتیبانی و پدافند ارتش
اهداف عملیات : پیشروی در مواضع دشمن

درباره مدیر اصلی