فتح 2

عمليات‌ فتح‌ 2:

عمليات‌ «فتح‌2» در روز4 آبان‌ ماه‌1365 در شمال‌ محور جنگ‌ به‌ منظور انهدام‌ تأسيسات‌ صنعتي‌ عراق‌ واقع‌ در شهر «دوكان» كردستان‌ عراق‌ صورت‌ گرفت.

انهدام‌ مركز توليد برق‌ سد دوكان‌ عراق‌:

سد دوكان‌ كه‌ در نزديكي‌ شهر «سردشت» ايران‌ است، بر بلندي‌هاي‌ شمال‌ شرقي‌ كردستان‌ عراق‌ و تحت‌ سيطره‌ «اتحاديه‌ ميهني‌ كردستان‌ عراق» قرار داشت.

نيروهاي‌ قرارگاه‌ «رمضان» سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ با همكاري‌ و تمهيدات‌ و اطلاعات معارضان‌ كرد عراقي‌ و اجراي‌ آتش‌ سنگين، توانستند مركز تاسيساتي‌ برق‌350 مگاواتي‌ سد دوكان‌ را با كمترين‌ لطمات‌ نيروهاي‌ خودي‌ منهدم‌ سازند.

يك‌ سال‌ و نيم‌ پس‌ از اين‌ عمليات‌ و در ماه‌هاي‌ آخر جنگ‌ نيز نيروهاي‌ ايران‌ توانستند در عمليات‌ بيت‌المقدس‌6 مواضع‌ پدافندي‌ خود را تا حد اشراف‌ و تسلط‌ برسد و درياچه‌ پشت‌ آن‌ پيش‌ ببرند.

خلاصه گزارش عملیات :

نام‌ عمليات: فتح‌2 (نامنظم)
زمان‌ اجرا: 4/8/1365
مكان‌ اجرا: سد دوكان‌ كردستان‌ عراق‌ – محور شمالي‌ جنگ‌
ارگان‌هاي‌ عمل‌كننده: قرارگاه‌ برون‌ مرزي‌ رمضان‌ از سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و معارضان‌ كرد عراقي‌
اهداف‌ عمليات: انهدام‌ تأسيسات‌ سد و شهر دوكان‌ عراق‌

نقشه عملیات:

درباره مدیر اصلی