حسين بن علي(ع)

عمليات حسين بن علي
گرفتن زهر چشم از دشمن

عمليات محدود حسین بن علي روز 26 شهريور ماه 1361 در جبهه مياني و منطقه عملياتي ميمك توسط نيروهاي سپاه پاسداران و پشتيباني ارتش ، با هدف انهدام نيروهاي عراقي و كاهش روحيه و توان رزمي آنان صورت گرفت . نقش عشاير در هجوم به دشمن چشمگير بود كه در نتيجه آن ، شماري خودرو زرهي و سلاح سنگين و نيمه سنگين دشمن منهدم و بيش از 1000 تن از نيروهاي عراق كشته و زخمي شدند .
در اين عمليات محدود كه با رمز يا جواد الائمه آغاز شده بود ، دشمن در اضطراب فرو رفت و بيم حمله دوباره را در خود احساس كرد .


خلاصه گزارش عملیات :
نام عمليات : حسين بن علي ( ع )
زمان اجرا : 26/6/1361
مكان اجرا : منطقه عملياتي ميمك در جبهه مياني
رمز عمليات : يا جواد الائمه (ع)
تلفات دشمن : 1000 نفر كشته ، زخمي و اسير
ارگان هاي عمل كننده : نيروهاي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به‌ همراه‌ عشاير منطقه‌
عمليات حسين بن علي (ع) با تلاش مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران و عشاير انجام شد.
اهداف‌ عمليات: انهدام‌ نيروهاي‌ عراق‌ و كاهش‌ روحيه‌ و توان‌ رزمي‌ آنان‌
تاریخ عملیات: 26 اردیبهشت ماه 1361
نوع نبرد: محدود

نقشه عملیات
درباره مدیر اصلی