والفجر ۵

عملیات والفجر ۵
عملیات والفجر۵ ساعت ۲۴ روز ۲۷ بهمن سال ۱۳۶۲ با رمز یا زهرا (س) در منطقه کوهستانی چنگوله حد فاصل شهرهای مهران و دهلران به اجرا درآمد.
نیروهای عمل کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو مرحله با هدف آزادسازی بلندی های منطقه چنگوله وارد عمل شدند.
در همان ساعات نخست، بلندی های پیزولی، آزادخان کشته، تنگه چنگوله و دهها کیلومتر مربع از خاک ایران آزاد و جاده بدر – طیب عراق به تسلط نیروهای ایرانی درآمد. همچنین به ۴تیپ از گارد مرزی عراق خساراتی وارد شد.
در مرحله دوم مناطق دیگری نیز از خاک ایران و عراق آزاد شد و نیروهای خودی در آن استقرار یافتند که از جمله آن، استقرار نیروهای ایرانی در ۳۵کیلومتری بزرگراه بغداد – بصره است.
در این مرحله نیز ۴تیپ کوهستانی عراق به طور ۱۰۰درصد و تیپ ۵۰ زرهی لشکر ۱۲ بیش از ۵۰ درصد منهدم شد و دشمن با دادن ۱۷۷۰ تن کشته و زخمی و اسیر در طی شش پاتک سنگین عقب نشینی کرد.
در مجموع دو مرحله عملیات، منطقه‌ای به گستردگی۱۱۰ کیلومتر مربع شامل بلندی‌های «پیزولی»، «تنگه چنگوله»، «تونل»، «چغا عسکر»، «عباس عظیم»، پاسگاه‌های شمالی«عین عبد»، «طارق»، «الرباقی»، شهرک‌های «یک سایه»، «آل یاسین» و روستاهای شیخ احمدآزاد گردید و چهل دستگاه تانک و نفربر، مقداری سلاح سبک و نیمه سنگین، دو فروند چرخبال، ده‌ها دستگاه خودروی نظامی و ده انبار مهمات دشمن منهدم و ده‌ها دستگاه تانک و نفربر، شماری خودروی نظامی و انواع سلاح‌های سبکو و نیمه سنگین به قنیمت رزمندگان سپاه پاسداران درآمد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات و الفجر۵ را با رمزیا زهرا (س) آغاز کرد . عملیات والفجر ۵ درمنطقه عملیاتی چنگوله حدفاصل مهران و دهلران اجرا شد و هدف ازاجرای این عملیات آزاد سازی منطقه عملیاتی بود، در عملیات والفجر ۵ ضمن دستیابی به هدف عملیات شمار زیادی ازافراد دشمن کشته یا اسیر شدند و تجهیزات درخور توجهی ازدشمن نیزمنهدم شد.


نتایج عملیات

مناطق آزاد شده:
وسعت منطقه آزاد شده : ۱۱۰ کیلومتر مربع
ارتفاعات بندپیر علی، تنگه ی چنگوله، تونل، چغاعسکر و عباس عظیم
پاسگاه های شمالی، عین عبد، طارق و الرباغی عراق
شهرک های یک سایه، آل یاسین و روستای شیخ احمر
تسلط بر جاده ی طیب – بدره ی عراق
تجهیزات منهدم شده ی دشمن:
۴۰ دستگاه تانک و نفربر
مقدار زیادی سلاح سبک و نیمه سنگین
۲ فروند هلی کوپتر
دهها دستگاه خودرو نظامی
۱۰ انبار مهمات
ارتفاعات بند پیر علی ، تنگه ی چنگوله ، تونل ، چغا عسکر و عباس عظیم ،پاسگاه های شمالی ، عین عبد، طارق و الرباغی عراق ، شهرک های یک سایه ، آل یاسین و روستای شیخ احمر ، تسلط بر جاده ی طیب – بدره ی عراق

تجهیزات منهدم شده ی دشمن :
۴۰ دستگاه تانک و نفربر
مقدار زیادی سلاح سبک و نیمه سنگین
۲ فروند هلی کوپتر
دهها دستگاه خودرو نظامی
۱۰ انبار مهمات
یگان های منهدم شده ی دشمن:
تیپ باز سازی شده ۴ گارد مرزی ، یک واحد کماندویی ، تیپ ۴ کوهستانی ، یک گردان تانک از تیپ ۵۰ زرهی لشگر ۱۲
تعداد کشته و زخمی های دشمن : بیش از ۳۶۰۰ نفر
تعداد اسراء : ۱۷۰ نفر
ارگان‌‌ عمل‌کننده : نیروی‌ زمینی‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌


دستاوردها :
آزادسازی۱۱۰ کیلومتر مربع ، انهدام ۴۰ تانک ، ۲ بالگرد و به هلاکت رساندن بیش از۳۶۰۰ عراقی و غنیمت گرفتن دهها دستگاه تانک و نفربر و خودرو
عملیات‌ «والفجر۵ » ساعت ‌۲۴ روز۲۷ بهمن‌ ماه ‌۱۳۶۲ با رمز « یا زهرا (سلام‌ الله‌ علیها ») در منطقه‌ کوهستانی‌ «چنگوله» حدفاصل‌ شهرهای‌ مهران‌ و دهلران‌ به‌ اجرا درآمد. نیروهای‌ عمل‌ کننده‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در دو مرحله‌ با هدف‌ آزادسازی‌ بلندی‌های‌ منطقه‌ چنگوله‌ وارد عمل‌ شدند.
در همان‌ ساعات‌ نخست، بلندی‌های‌ « پیزولی » ، «آزادخان‌ کشته » ، «تنگه‌ چنگوله» و ده‌ها کیلومتر مربع‌ از خاک‌ ایران‌ آزاد و جاده‌ « بدر – طیب »عراق‌ به‌ تسلط‌ نیروهای‌ ایرانی‌ درآمد . همچنین‌ به‌۴ تیپ‌ از گارد مرزی‌ عراق‌ خساراتی‌ وارد شد. در مرحله‌ دوم‌ مناطق‌ دیگری‌ نیز از خاک‌ ایران‌ و عراق‌ آزادشد و نیروهای‌ خودی‌ در آن‌ استقرار یافتند که‌ از جمله‌ آن، استقرار نیروهای‌ ایرانی‌ در۳۵ کیلومتری‌ بزرگراه‌ بغداد- بصره‌ است. در این‌ مرحله‌ نیز۴ تیپ‌ کوهستانی‌ عراق‌ به‌ طور۱۰۰ درصد و تیپ‌۵۰ زرهی‌ لشکر۱۲ بیش‌ از۵۰ درصد منهدم‌ شد و دشمن‌ با دادن ‌۳۷۷۰ تن‌ کشته‌ و زخمی‌ و اسیر در طی‌ شش‌ پاتک‌ سنگین‌ عقب ‌نشینی‌ کرد.
در مجموع‌ دو مرحله‌ عملیات، منطقه‌ای‌ به‌ گستردگی ‌۱۱۰ کیلومتر مربع‌ شامل بلندی‌های‌«پیزولی»، «تنگه‌ چنگوله» ، «تونل» ، «چغا عسکر» ، «عباس‌ عظیم» ، پاسگاه‌ های‌ شمالی‌ «عین‌ عبد» ، «طارق» ، «الرباغی» ، شهرک‌ های‌ «یک‌ سایه» ،«آل یاسین» و روستای‌ شیخ‌ احمد آزاد گردید و ۴۰ دستگاه‌ تانک‌ و نفربر ، مقداری‌ سلاح‌ سبک‌ و نیمه‌ سنگین ، ۲ فروند چرخبال ، ده‌ها دستگاه‌ خودروی‌ نظامی‌ و ۱۰ انبار مهمات‌ دشمن‌ منهدم‌ و ده‌ها دستگاه‌ تانک‌ و نفربر ، شماری‌ خودروی‌ نظامی‌ و انواع‌ سلاحهای‌ سبک‌ و نیمه‌ سنگین‌ به‌ غنیمت‌ رزمندگان‌ سپاه‌ پاسداران‌ درآمد.

یگان های منهدم شده ی دشمن:
تیپ بازسازی شده ۴ گارد مرزی، یک واحد کماندویی، تیپ ۴ کوهستانی
یک گردان تانک از تیپ ۵۰ زرهی لشگر ۱۲
تعداد کشته و زخمی های دشمن: بیش از ۳۶۰۰ نفر
تعداد اسراء: ۱۷۰ نفر

غنائم:
دهها دستگاه تانک و نفربر
تعدادی خودرو نظامی
مقدار زیادی سلاح سبک و نیمه سنگین


عملیات والفجر پنج از نگاه دیگر
با هدف آزادسازی ارتفاعات منطقه چنگوله ، در ۲۷ بهمن سال ۱۳۶۲ و با رمز یا زهرا (س) در منطقه چنگوله (حدفاصل مهران و دهلران) آغاز شد.
در این عملیات رزمندگان اسلام متشکل از نیروهای سپاه و بسیج تحت امر قرارگاه خاتم‌ الانبیا (ص) با عبور از میدان‌های مین و موانع ایذایی ، با حمایت آتش توپخانه، خود را به مواضع نیروهای عراقی رسانیده و پس از چنر روز نبرد سخت موفق به تصرف اهداف پیش ‌بینی شده شدند.
وسعت منطقه آزادشده در این عملیات ۱۱۰ کیلومترمربع و تجهیزات منهدم شده دشمن شامل۴۰ دستگاه تانک و نفربر، مقدار زیادی سلاح سبک و نیمه‌سنگین، دو فروند هلی کوپتر، ده‌ها دستگاه خودرو نظامی و ۱۰ انبار مهمات بود.
همچنین یگان‌های منهدم شده دشمن شامل تیپ بازسازی شده چهار گارد مرزی، یک واحد کماندویی، تیپ چهار کوهستانی و یک گردان تانک از تیپ ۵۰ زرهی لشکر ۱۲ بود.
در این عملیات بیش از ۳۶۰۰ نفر از نیروهای دشمن کشته و ۱۷۰ نفر نیز به اسارت درآمدند.
در این عملیات ده ها دستگاه تانک و نفر بر، تعدادی خودرو نظامی و مقدار زیادی سلاح سبک و نیمه سنگین به غنیمت درآمد.
خلاصه گزارش عملیات والفجر ۵ :
نام عملیات : والفجر ۵
زمان اجرا : ۲۷/۱۱/۱۳۶۲
تلفات دشمن : (کشته، زخمی و اسیر)۳۷۷۰
رمز عملیات : یا زهرا(سلام الله علیه)
مکان اجرا : منطقه کوهستانی چنگوله- جبهه میانی جنگ
ارگان های عمل کننده : نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
اهداف عملیات : آزاد سازی ارتفاعات منطقه چنگوله
منطقه عملیاتی: منطقه ی چنگوله (حدفاصل مهران و دهلران)
تاریخ شروع: ساعت ۰۰/۲۴ – ۲۷/۱۱/۱۳۶۲

نقشه عملیات

About مدیر اصلی