نصر ۹

عملیات نصر ۹
عملیات نصر ۹ در اول آذر ماه سال ۶۶ با رمز مبارک یا مولای متقیان در منطقه عملیاتی حاج عمران توسط رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف آزادسازی دامنه جنوبی ارتفاعات معروف به تپه شهدا به اجرا درآمد.
در این عملیات ارتفاعات دوهزاروهشتاد ، دوهزار وشصت، هزار و نهصد وهشتاد وپنج و هزار ونهصد و هشتاد درمنطقه عمومی حاج عمران آزاد شد. همچنین انهدام دهها دستگاه انواع خودرو نظامی وچندین انبار مهمات و کشته و زخمی شدن بیش از چهارهزارعراقی از دیگر خساراتی بود که به نیروهای عراقی وارد شد.

در این عملیات دشمن به دلیل کوهستانی بودن منطقه نتوانست از امکانات زرهی خود استفاده کند و ناچار شد با به جای گذاشتن بیش از چهار هزار کشته و زخمی و یکصد اسیر، عقب نشینی کند. پس از این عملیات، موقعیت رزمندگان با دفع پاتک‌های دشمن تثبیت شد و با حضور بر ارتفاعات منطقه، بر قسمت وسیعی از خاک عراق مسلط شد. در ادامه این عملیات، با سرکوب تحرکات بعدی دشمن و تحمیل ضربات مجدد به آن‌ها، تعداد دیگری از نیروهای دشمن به اسارت درآمدند و قدرت پاتک از دشمن سلب شد. بدین ترتیب، تپه شهدا نیز از وجود دشمن بعث پاکسازی شد.

انهدام توان رزمی دشمن
در این عملیات که با رمز یا مولای متقیان توسط رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، ارتفاعات ۲۰۸۰ ، ۲۰۶۰، ۱۹۰۰ و ۸۵۹۸۰ درمنطقه عمومی حاج عمران آزاد شد.
از دیگر خسارات وارده به نیروهای عراقی، انهدام ده ها دستگاه انواع خودرو نظامی، چندین انبار مهمات و کشته و زخمی شدن بیش از چهار هزار عراقی بود.
دشمن به دلیل کوهستانی بودن منطقه در این عملیات نتوانست از امکانات زرهی خود استفاده کند و ناگزیر با به جای گذاشتن بیش از چهار هزار کشته و زخمی و یکصد اسیر، عقب نشینی کرد.
پس از عملیات نصر ۹، موقعیت رزمندگان با دفع پاتک های دشمن تثبیت شد و با حضور بر ارتفاعات منطقه، بر قسمت وسیعی از خاک عراق مسلط شدند.
در ادامه، با سرکوب تحرکات بعدی دشمن و تحمیل ضربات مجدد به آنها، تعداد دیگری از نیروهای دشمن به اسارت درآمدند و قدرت پاتک از دشمن سلب شد بدین ترتیب، تپه شهدا نیز از وجود دشمن بعث پاکسازی شد.

خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : نصر ۹ – تهاجمی
زمان اجرا : ۱/۹/۱۳۶۶
رمز عملیات : یا مولای متقیان (ع)
مکان اجرا : منطقه عمومی حاج عمران – پیرانشهر در محور شمالی جنگ
تلفات دشمن (کشته ، اسیر و زخمی) : ۴۶۰۰
ارگان های عمل کننده : نیروهای ارتش جمهوری اسلامی
اهداف عملیات : آزادسازی دامنه جنوبی گرده کوه و انهدام توان رزمی دشمن

نقشه عملیات

دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,عملیات,عملیات زمینی,عملیات های دفاع مقدس,سپاه پاسداران,ایران,نقشه عملیات,نصر,یا مولای متقیان

 

About مدیر اصلی