نصر ۳

عملیات نصر ۳

نفوذ به‌ قلب‌ دشمن‌ از جبهه‌ جنوبی‌
این‌ عملیات‌ محدود و نفوذی‌ را، نیروی‌ زمینی‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ همانند عملیات‌ نصر۲ ، به‌ اجرا درآورد. هدف‌ از انجام‌ عملیات‌ «نصر۳ » انهدام‌ توان‌ رزمی‌ دشمن‌ در منطقه‌ «زبیدات» در جنوب‌ محور عملیاتی‌ دهلران‌ بود. نیروی‌ زمینی‌ ارتش‌ در روز۲۷ خردادماه‌۱۳۶۶ از محور مذکور به‌ درون‌ خاک‌ عراق‌ پیشروی‌ کرده‌ و ضمن‌ منهدم‌ نمودن‌۲۰ دستگاه‌ تانک‌ و نفربر زرهی، چندین‌ انبار مهمات‌ و شماری‌ خودرو نظامی‌ دشمن، به‌۷ گردان‌ رزمی‌ ارتش‌ عراق‌ آسیب‌ رساندند و با کشته‌ و زخمی‌ و اسیر نمودن‌۱۰۶۰ تن‌ از نیروهای‌ بعثی‌ و غنیمت‌ گرفتن‌ چندین‌ عراده‌ توپ‌ و ادوات‌ جنگی‌ و شماری‌ خودرو و ده‌ها قبضه‌ سلاح‌ سبک‌ از دشمن، به‌ خاک‌ ایران‌ و خطوط‌ جبهه‌ خودی‌ بازگشتند.
به منظور انهدام نیروهای دشمن و تلافی گلوله‌ باران شهرهای مسکونی مرزی ایران، عملیات «نصر ۳» ساعت ۲۳:۴۵ مورخه ۲۷ خرداد ۱۳۶۶ در منطقه شمال زبیدات با رمز «یا علی‌ بن‌ ابیطالب (ع)» با هدف انهدام نیروهای دشمن در منطقه زبیدات در غرب دزفول و حد فاصل شهرهای عین‌خوش و چنانه آغاز شد.

**پایگاه هوانیروز پشتیبانی عمومی اصفهان به منظور حسن اجرای مأموریت، ابتدا خلبانان بالگرد شکاری کبرا و بالگردهای ترابری ۲۱۴ و شنوک خود را با منطقه عملیات آشنا کرد و افسران رابط را به منظور ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر به قرارگاه لشگر ۲۱ و قرارگاه تیپ‌های تک‌ور و اورژانس‌های تخلیه مجروح اعزام کرد.
بالگردهای شکاری کبرا با انجام ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه پرواز در قالب ۱۴ سورتی مأموریت‌ های واگذاری را در ارتباط با پشتیبانی آتش به نحو احسن اجرا کردند و بالگرد های ترابری نیمه‌ سنگین ۲۱۴ با انجام ۲۴ ساعت پرواز در قالب ۴۳ سورتی توانستند، ۹۳ رزمنده مجروح را از اورژانس‌ های تاکتیکی به بیمارستان‌ های محلی از جمله دزفول و اهواز تخلیه کنند.
بالگردهای ترابری سنگین شنوک با انجام ۱۹ ساعت و ۴۰ دقیقه پرواز در قالب ۱۲ سورتی توانستند ۱۶۴ رزمنده مجروح را تخلیه کنند و یک هزار ۷۵۰ کیلوگرم تدارکات جابه‌جا کنند.
تصرف ارتفاعات ۱۳۲، ۱۶۰، ۱۴۲و ۱۴۰، انهدام ۳۰ دستگاه تانک و نفربر دشمن، انهدام مقادیری مهمات و ادوات خودرویی دشمن، انهدام چندین قبضه توپ و سایر ادوات جنگی، تحمیل یک هزار کشته و زخمی به دشمن، متلاشی شدن گردان‌های ۱، ۲ و ۳ از تیپ ۹۵ لشگر ۱۴ عراق، متلاشی شدن گردان یک از تیپ ۷۰۳ لشگر ۲۰ از نتایج عملیات «نصر ۳» بود.

نتایج عملیات
تجهیزات منهدم شده : ۲۰ دستگاه تانک – چندین انبار مهمات – تعدادی خودرو نظامی
یگانهای منهدم شده دشمن : گردانهای ۱ و ۲ و۳ ازتیپ ۹۵ لشکر ۱۴ – گردان ۱ از تیپ ۷۰۳ لشکر ۲۰ – ۳گردان از لشکر ۱۸
تعداد کشته و زخمی دشمن : بیش از ۱۰۰۰ نفر
اسراء : ۶۰ نفر
غنائم : چندین قبضه توپ و ادوات جنگی و تعدادی خودرو بهمراه دهها قبضه انواع سلاح سبک
نیروی عمل کننده : نیروی زمینی ارتش

خلاصه گزارش عملیات :

نام‌ عملیات: نصر۳
زمان‌ اجرا: ۲۷/۳/۱۳۶۶
رمز عملیات : یا علی‌ بن‌ ابیطالب (ع)
تلفات‌ دشمن‌ (کشته، زخمی‌ و اسیر) :۱۰۶۰
مکان‌ اجرا: منطقه‌ عملیاتی‌ زبیدات‌ در جنوب‌ دهلران‌ – جبهه‌ میانی‌ نبرد
ارگان‌های‌ عمل‌کننده: نیروی‌ زمینی‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌
اهداف‌ عملیات: انهدام‌ توان‌ رزمی‌ دشمن‌
نوع عملیات: نفوذی
تعداد کشته ها و زخمی های دشمن: بیش از ۱۰۰۰ نفر
تعداد اسرا: ۶۰ نفرعملیات نصر ۳

نقشه عملیات

About مدیر اصلی