محور شوش – دانیال

عملیات محدود در محور شوش دانیال

این عملیات در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۶۱ در منطقه عمومی شوش دانیال و با هدف پیشروی در مناطق تحت اشغال دشمن صورت پذیرفت.

این یورش محدود توسط نیروهای سپاه و با کمک تعدادی از نیروهای ارتش در فروردین ۱۳۶۰ در منطقه عمومی شوش دانیال صورت پذیرفت . در این حمله ۳ دستگاه تانک و نفربر و یک دستگاه چرخبال عراقی منهدم شد و تعداد ۲۴۴ تن از نیروهای دشمن کشته ، زخمی و اسیر شدند . در این عملیات ۱۵ تن از نیروهای خودی نیز به شهادت رسیدند.

خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : عملیات در محور شوش دانیال
زمان اجرا : ۲۵/۱/۱۳۶۰
مکان اجرا : منطقه عمومی شهر شوش دانیال – محور جنوبی جنگ
تلفات دشمن : ۲۴۴ کشته ، اسیر و زخمی
ارگان های عمل کننده : سپاه و ارتش
اهداف عملیات : پیشروی در مناطق تحت اشغال دشمن


نقشه عملیات:

About مدیر اصلی