محور شحیطه

این عملیات در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰ در غرب بلندی های ‹‹الله اکبر›› با هدف ضربه زدن به نیروهای دشمن انجام شد.

نیروهای تحت فرمان سپاه پاسداران انقلاب اسالمی و رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی دریازدهم شهریور ۱۳۶۰ یک حمله کلاسیک و محدود را جهت ضربه زدن به نیروهای دشمن مستقر در غرب بلندی های ‹‹الله اکبر›› انجام دادند.
طی این عملیات بیش از ۱۸۰۰ تن از نیروهای دشمن کشته زخمی و اسیر و ۳۰ دستگاه تانک و نفربر زرهی آنها منهدم شد.
علاوه بر این نیروهای حمله ور توانستند تپه سبز در شمال غربی شحیطیه و ۲ روستا در کنار رودخانه کرخه را که در وسعت ۵/۱ کیلومتر در اشغال دشمن بود آزاد سازند.

خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : عملیات در محور شحیطه
زمان اجرا : ۱۱/۰۶/۱۳۶۰
مکان اجرا :غرب بلندی های ‹‹الله اکبر››
تلفات دشمن :۱۲۶۰
ارگانهای عمل کننده : نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی و رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


نقشه عملیات:

About مدیر اصلی