فرمانده کل قوا امام خمینی(ره)

زمینه ساز شکست حصر آبادان:

مشکل آفرینی های بنی صدر آن قدر برای رزمندگان و فرماندهان ایرانی عذاب آور شده بود که پس از برکناری وی از فرماندهی کل قوا ، به پیشنهاد و استقبال همه فرماندهان جنگ قرار شد عملیاتی که در جبهه دارخوین در حال انجام بود ، به علامت رضایت از این کار امام ، فرمانده کل قوا – خمینی روح خدا نامگذاری شود . نیروهای سپاه به مدت ۴ ماه بدون سو و صدا و جلب توجه دشمن و در نزدیکی نیروهای عراق شبانه یک کانال به طول ۱۳۰۰ متر و به شکل T حفر کردند که انتهای آن وارد میدان مین در جلوی خاکریز و خط آتش دشمن شده بود . پیشانی این کانال به موازات خط آتش دشمن و به فاصله ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر قرار داشت .
در این حمله ، نیروهای سپاه پاسداران عمل کننده و ارتش پشتیبانی و پدافند را به عهده داشت . قرار بود در ساعت ۳و۳۰ دقیقه بامداد ۲۱ خرداد ماه ۱۳۶۰ حمله آغاز شود . ساعت ۱۱ شب ، خبر برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا توسط امام ، از رادیو پخش شد و شرایط در بهترین حالت ممکن قرار گرفت . این عملیات ، خود کلیدی برای باز شدن طلسم محاصره آبادان و آزمایشی برای عملیات بزرگ ثامن الائمه بود .
در این حمله با ۳ کیلومتر پیشروی مواضع محکم و مهم دشمن در این جناح به تصرف درآمده و دست کم ۳۲ دستگاه تانک و نفربر منهدم و ۱۴۹۶ تن از نیروهای دشمن کشته ، زخمی و اسیر شدند . در راه به دست آوردن این پیروزی ، ۱۲۰ تن از برادران سپاهی به شهادت رسیدند .
این عملیات توسط سردار رحیم صفوی و شهید حسن باقری طراحی و اجرا گردید که فرماندهی سه محور اصلی آن را شهیدان منصور موحدی ، پهلوان نژاد و رضا رضایی به عهده داشتند .


خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : فرمانده کل قوا – خمینی روح خدا نفوذی – انهدامی
زمان اجرا : ۲۱/۳/۱۳۶۰
مکان اجرا : منطقه عمومی دارخوین
تلفات دشمن : ۱۴۹۶ کشته ، زخمی و اسیر
ارگان های عمل کننده : سپاه پاسداران با پشتیبانی و پدافند ارتش
اهداف عملیات : پیشروی در مواضع دشمن

About مدیر اصلی