فتح ۹

عملیات نامنظم فتح ۹
عملیات نامنظم فتح ۹ در ۱۸ مرداد سال ۶۶ در منطقه عملیاتی خرمال عراق انجام شد. عملیات فتح ۹ با هدف اشراف بر راه شهرهای حلبچه، سید صادق و خرمال عراق در منطقه عملیاتی خرمان عراق و در سال ۶۶ انجام شده است.

اشراف بر راه شهرهای حلبچه، سید صادق و خرمال عراق

هدف طرح مانور عملیات ‹‹فتح ۹›› انهدام یگان های دشمن در عمق خاک کردستان عراق بود . این طرح با هدایت و برنامه ریزی قرارگاه عملیاتی و برون مرزی ‹‹ رمضان ›› از نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همکاری معارضان کرد عراقی طی پنج روز در منطقه شهر ‹‹ خرمال ›› عراق به انجام رسید. عملیات فتح ۹ در شامگاه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۶۶ و با رمز ‹‹ یا رسول الله (ص) ›› آغاز شد و طی آن مناطق و تاسیساتی بدین شرح آزاد گردیدند :
– روستاهای ‹‹ احمد آوار ›› ، ‹‹ زلم ›› ، ‹‹ بلانیه ›› ، ‹‹ حنورنوازان ›› ، ‹‹ بانی شر ›› ، ‹‹ میرپور ›› و ‹‹ آموزه ››.
– بلندی های ۱۳۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۱۵۰‌ ، ۱۲۰۰ ، ۱۱۰۰ ، ۱۲۷۰ ، ۱۶۱۰ ، ۱۵۰۰ ، ۱۶۴۲ .
همچنین نیروهای خود توانستند راه آسفالته سه شهر ‹‹ سید صادق ›› ، ‹‹ حلبچه ›› ، ‹‹ خرمال ›› را زیر دید و تیررس خود قرار دهند و با انهدام ۲۰ دستگاه خودروی نظامی یک مهمات بزرگ و شماری سلاح نیمه سنگین تعداد ۴۴۰ نفر از نیروهای دشمن را کشته و زخمی و اسیر نمودند و به مواضع پدافندی خود باز گشتند.

هدف طرح عملیات «فتح ۹»، انهدام یگان‌های دشمن در عمق خاک کردستان عراق بود. این طرح با هدایت و برنامه ‌ریزی قرارگاه عملیاتی و برون مرزی «رمضان» از نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همکاری معارضان کُرد عراقی، در پنج روز و در منطقه عملیاتی شهر «خرمان» عراق به انجام رسید. عملیات فتح ۹ در شامگاه ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۶۶ و با رمز «یا رسول‌الله (ص)» آغاز شد و در آن روستاهای «احمدآوا»، «زلم»، «بلانیه»، «حنورنوازان»، «بانی‌شار»، «میرپور» و «آموره» و تعدادی از ارتفاعات آزاد شدند.

خسارات وارده به دشمن

همچنین نیروهای خودی توانستند راه آسفالته سه شهر «سید صادق»، «حلبچه»، «خرمال» را زیر دید و تیررس خود قرار دهند و با انهدام ۲۰ دستگاه خودروی نظامی، یک انبار بزرگ مهمات و شماری سلاح نیمه سنگین، تعداد ۴۴۰ نفر از نیروهای دشمن را کشته و زخمی و اسیر کنند و به مواضع پدافندی خود بازگردند.

خلاصه گزارش عملیات

نام عملیات : فتح ۹ نا منظم
زمان اجرا : ۱۸/۵/۱۳۶۶
مدت اجرا : ۵ روز
تلفات دشمن ( کشته ، مجروح ، زخمی) : ۴۴۰
رمز عملیات : یا رسول الله
مکان اجرا : منطقه عمومی خرمال کردستان عرق
ارگانهای عمل کننده : قرار گاه برون مرزی رمضان از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معارضان کرد عراق
اهداف عملیات : انهدام ارگانهای دشمن در عمق خاک کردستان عراق

نقشه عملیات

دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,عملیات,عملیات زمینی,عملیات های دفاع مقدس,سپاه پاسداران,ایران,نقشه عملیات,فتح,حلبچه

 

About مدیر اصلی