فتح ۱۰

عملیات‌ فتح ۱۰

عملیات چریکی فتح ۱۰ در ساعت ۴۵/۱ دقیقه بامداد روز ۱۳ شهریور ۶۶ با رمز مقدس با ابا عبدالله الحسین(ع) در منطقه سیدکان شمال شرقی منطقه اربیل عراق و با اهداف تداوم گسترش نبرد نیروهای مبارز عراق، پاسخگویی به شرارت های رژیم بعثی در بمباران مراکز غیرنظامی ایران و گلوله باران روستاهای کردنشین به مرحله اجرا درآمد.
**
عملیات فتح ۱۰ مانند سایر سلسله عملیات های فتح در عمق جبهه شمالی دشمن و مشخصا در محور شمال شرقی استان کردنشین اربیل عراق، با مشارکت معارضان کرد عراقی به اجرا درآمد.نیروهای خودی در شامگاه سیزدهم شهریورماه سال ۱۳۶۶ هجری شمسی با رمز مبارک یا اباعبدالله الحسین (ع) به طور نامنظم و با حمله ای محدود، مواضع خودی را به قصد انهدام نیروهای دشمن بر بلندی های منطقه ترک کردند.
رزمندگان سپاه اسلام با رعایت اصل استتار و غافلگیری ، همزمان با اعلام رمز عملیات، به نابودی ۳۶ پایگاه حفاظتی و مقر فرماندهی گردان خفیفه در بلندی های منطقه پرداختند.
علاوه بر آن قوای ایرانی و معارضان عراقی توانستند ۱۵ دستگاه خودروی نظامی، سه قبضه توپ ضدهوایی، سه زاغه مهمات، چهار دستگاه خودروی مهندسی و چندین قضبه انواع سلاح های نیمه سنگین دشمن را نابود کنند.
در جریان عملیات فتح ۱۰، ده ها دستگاه خودرو، ده ها قبضه سلاح انفرادی، مقداری مهمات و چند قبضه توپ ضد هوایی دشمن توسط رزمندگان اسلام نیز به غنیمت گرفته شد.
علاوه بر اینها، تعداد ۵۰۰ نفر از نیروهای دشمن زبون بعثی کشته و زخمی شدند و ده ها نفر نیز به اسارت درآمدند.

یک‌ پیروزی‌ دیگر بامشارکت‌ معارضان‌ کرد عراقی‌
عملیات‌ «فتح‌۱۰» نیز مانند سایر سلسله‌ عملیات‌های‌ فتح‌ در عمق‌ جبهه‌ شمالی‌ دشمن‌ و مشخصاً‌ در محور شمال‌ شرقی‌ استان‌ کردنشین‌ «اربیل‌ عراق»، با مشارکت‌ معارضان‌ کرد عراقی‌ به‌ اجرا درآمد.
نیروهای‌ خودی‌ در شامگاه‌۱۳ شهریورماه ‌۱۳۶۶ ، با رمز «یا اباعبدالله‌ الحسین(ع)» ، بطور نامنظم‌ و با حمله‌ای‌ محدود، مواضع‌ خودی‌ را به‌ قصد انهدام‌ نیروهای‌ دشمن‌ بر بلندی‌های‌ منطقه‌ ترک‌ کردند.
آنها با رعایت‌ اصل‌ استتار و غافلگیری‌ ،همزمان‌ با اعلام‌ رمز عملیات‌ به‌ نابودی ‌۳۶ پایگاه‌ حفاظتی‌ و مقر فرماندهی‌ گردان‌ «خفیفه» در بلندی‌های‌ منطقه‌ پرداختند.

همچنین‌ قوای‌ ایرانی‌ و معارضین‌ عراقی‌ توانستند ۱۵ دستگاه‌ خودروی‌ نظامی،۳ قبضه‌ توپ‌ ضدهوایی،۳ زاغه‌ مهمات،۴ دستگاه‌ خودروی‌ مهندسی‌ و چندین‌ قضبه‌ انواع‌ سلاحهای‌ نیمه‌ سنگین‌ دشمن‌ را نابود نمایند.

در این‌ عملیات‌ دهها دستگاه‌ خودرو، ده‌ها قبضه‌ سلاح‌ انفرادی، مقداری‌ مهمات‌ و چند قبضه‌ توپ‌ ضدهوایی‌ دشمن‌ توسط‌ رزمندگان‌ اسلام‌ به‌ غنیمت‌ گرفته‌ شد.

همچنین‌ تعداد۵۰۰ نفر از نیروهای‌ دشمن‌ کشته‌ و زخمی‌ شدند و دهها نفر به‌ اسارت‌ درآمدند

کشته و زخمی شدن ۵۰۰ بعثی در عملیات فتح ۱۰
در ۱۳ شهریورماه سال ۱۳۶۶ در منطقه اربیل عراق رزمندگان اسلام در یک عملیات چریکی به نام فتح ۱۰ با رمز یا اباعبدالله الحسین(ع) توانستند ضربه سنگینی به رژیم بعث عراق وارد کنند.
عملیات چریکی فتح ۱۰ در ساعت ۱:۴۵ دقیقه بامداد روز ۱۳شهریور سال ۱۳۶۶ با رمز مقدس “یا ابا عبدالله الحسین(ع)” در منطقه سیدکان شمال شرقی منطقه اربیل عراق و با اهداف تداوم گسترش نبرد نیروهای مبارز عراق، پاسخگویی به شرارتهای رژیم بعثی در بمباران مراکز غیرنظامی ایران، گلوله باران روستاهای کردنشین به مرحله اجرا درآمد.

رزمندگان تحت امر قرارگاه رمضان متشکل از تیپ ۵۸ مالک اشتر، نیروی زمینی سپاه، مجاهدین مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و پیشمرگان حزب الله کرد، همزمان با ایام شهادت سالار شهیدان حسین بن علی(ع) با استفاده از اصل غافلگیری به مواضع نیروهای عراق در ارتفاعات شمال شرقی استان اربیل یورش بردند.

در این عملیات تعداد ۵۰۰ تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شدند و دهها نفر از جمله ستوان عبدالعزیز نفل معاون توپخانه لشکر ۳۳ سپاه پنجم به اسارت درآمدند.
همچنین رزمندگان طی این عملیات،‌ پنج ارتفاع را پاکسازی کردند و ۳۶ پایگاه حفاظتی و کمین دشمن را منهدم کردند و مقداری از تجهیزات رزمی و خودرو نظامی و ضدهوایی دشمن را به غنیمت درآوردند.

نتایج عملیات
انهدام نیروهای دشمن روی ارتفاعات ۱۶۳۶، ۱۹۶۲، ۱۱۸۵، ۱۱۹۸، ۱۰۹۶
انهدام ۳۶ پایگاه حفاظتی و کمین در منطقه – انهدام مقر فرماندهی گردان خفیفه
انهدام ۱۵ دستگاه خودرو نظامی، سه قبضه توپ ضدهوایی، سه زاغه مهمات، چهار دستگاه خودرو مهندسی و چندین قبضه انواع سلاح نیمه سنگین
مناطق آزادشده:
انهدام نیروهای دشمن روی ارتفاعات ۱۶۳۶، ۱۹۶۲، ۱۱۸۵، ۱۱۹۸، ۱۰۹۶، انهدام ۳۶ پایگاه حفاظتی و کمین در منطقه، انهدام مقر فرماندهی گردان خفیفه.

تجهیزات منهدم شده دشمن:

۱۵ دستگاه خودرو نظامی، سه قبضه توپ ضدهوایی، سه زاغه مهمات، چهار دستگاه خودرو مهندسی و چندین قبضه انواع سلاح نیمه سنگین است.


خلاصه گزارش عملیات :

نام‌ عملیات: فتح‌ ۱۰ (نامنظم)
زمان عملیات : ۱۳ شهریور ماه ۶۶
مکان عملیات : منطقه سیدکان شمال شرقی اربیل عراق
رمز عملیات: یا اباعبدالله‌ الحسین
مکان‌ اجرا: محور شمال‌ شرقی‌ استان‌ اربیل‌ عراق‌ – محور شمالی‌ جنگ‌
ارگان‌های‌ عمل‌کننده: رزمندگان‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و افراد معارض‌ کرد عراق‌
اهداف‌ عملیات: انهدام‌ نیروی‌ دشمن‌ بر بلندی‌های‌ منطقه‌‌
تلفات‌ دشمن‌ (کشته، زخمی‌ و اسیر) : ۵۰۰

نقشه عملیات

دفاع مقدس,هفته دفاع مقدس,عملیات,عملیات زمینی,عملیات های دفاع مقدس,سپاه پاسداران,ایران,نقشه عملیات,فتح,اباعبدالله

 

About مدیر اصلی