حسین بن علی(ع)

عملیات حسین بن علی
گرفتن زهر چشم از دشمن

عملیات محدود حسین بن علی روز ۲۶ شهریور ماه ۱۳۶۱ در جبهه میانی و منطقه عملیاتی میمک توسط نیروهای سپاه پاسداران و پشتیبانی ارتش ، با هدف انهدام نیروهای عراقی و کاهش روحیه و توان رزمی آنان صورت گرفت . نقش عشایر در هجوم به دشمن چشمگیر بود که در نتیجه آن ، شماری خودرو زرهی و سلاح سنگین و نیمه سنگین دشمن منهدم و بیش از ۱۰۰۰ تن از نیروهای عراق کشته و زخمی شدند .
در این عملیات محدود که با رمز یا جواد الائمه آغاز شده بود ، دشمن در اضطراب فرو رفت و بیم حمله دوباره را در خود احساس کرد .


خلاصه گزارش عملیات :
نام عملیات : حسین بن علی ( ع )
زمان اجرا : ۲۶/۶/۱۳۶۱
مکان اجرا : منطقه عملیاتی میمک در جبهه میانی
رمز عملیات : یا جواد الائمه (ع)
تلفات دشمن : ۱۰۰۰ نفر کشته ، زخمی و اسیر
ارگان های عمل کننده : نیروهای‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ همراه‌ عشایر منطقه‌
عملیات حسین بن علی (ع) با تلاش مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و عشایر انجام شد.
اهداف‌ عملیات: انهدام‌ نیروهای‌ عراق‌ و کاهش‌ روحیه‌ و توان‌ رزمی‌ آنان‌
تاریخ عملیات: ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱
نوع نبرد: محدود

نقشه عملیات
About مدیر اصلی