امام علی(ع)

این عملیات در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ در شمال کرخه وغرب سوسنگرد توسط سپاه پاسداران وستاد جنگهای نامنظم شهید چمران انجام شد.

آزاد سازی تپه های الله اکبر

روز۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ یک روز بزرگ در تاریخ جنگ بود . نیروهای سپاه پاسداران و ارتش ، به طور مشترک و همزمان از سه محور ، نخستین حمله هماهنگ خود را به اجرا گذاشتند .این عملیات با فرماندهی مشترک سپاه و ارتش در منطقه الله اکبر به اجرا درآمد .دو عملیات یکی در سوسنگرد و دیگری در شمال کرخه و غرب سوسنگرد انجام شد تا عملیات اصلی در چهار محور فرعی در شمال رود کرخه ، بر روی تپه های الله اکبر صورت پذیرد . پس از انجام عملیات امام علی (ع) که با هدف آزاد سازی این تپه های مهم در منطقه ای به وسعت یکصد کیلومتر مربع انجام شد ، پس از عقب راندن دشمن از محور شمال و شمال غرب سوسنگرد ، نیروهای خودی با رها کردن آب رودخانه وحشی کرخه در حدفاصل این رود تا تپه های معروف الله اکبر ، از پیش روی مجدد دشمن جلوگیری نموده و طی چند مرحله تک و گریز ، آن ها را از روستای هوفل تا رو به روی روستای سید خلف پس زدند .
نیروهای صدام تلاش کردند تا با ساخت سد خاکی ، علاوه بر خشک کردن زمین ، به به خط پدافندی خود ثبات و وسعت دهند ، تا آنکه با پایان فصل زمستان و بارندگی ، منطقه شمال کرخه به مرور خشک شد و نیروهای ایرانی مجددا خط پدافندی خود را تا رو به روی روستای سید خلف پیش بردند.دشمن نیز در سه مرحله تلاش کرد تا مواضع از دست داده را باز پس گیری و اشغال کند ، اما در تمامی تلاش های خود ناکام ماند .
در عملیات امام علی (ع) ، دو گردان از لشگر ۹۲ زرهی اهواز (ارتش) ، دو گردان پیاده از سپاه و دو گردان از ستاد جنگ های نا منظم شهید دکتر چمران حضور داشتند .
با این حمله تپه های الله اکبر ، منطقه شحیطیه و اراضی شمال سوسنگرد آزاد شدند . همچنین با عملیاتی که نیروهای تحت امر سپاه بخ طور همزمان در غرب سوسنگرد و به منظور پشتیبانی عملیات اصلی انجام دادند دشمن را تا سه کیلومتری سوسنگرد عقب راندند .
طی این عملیات ۲۵ دستگاه تانک و نفر بر از تجهیزات و جنگ افزارهای دشمن منهدم و ۲۰ دستگاه تانک و نفر بر از آنها به غنیمت رزمندگان ایرانی در آمد . همچنین در این عملیات ۳۰۰ تن از نیروهای دشمن کشته و زخمی شده و یا به اسارت نیروهای خودی در آمدند .
در این عملیات یک گردان زرهی عراق به نام الکندی تماما به غنیمت نیروهای خودی در آمد و دشمن توانست تنها یک تانک خود را از مهلکه نجات دهد .

دستاوردها:

۱۰۰ کیلومتر از اراضی شمال سوسنگرد آزاد شد.


توضیحات :

در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۶۰ عملیاتی با نام امام علی (ع) در شمال کرخه و غرب سوسنگرد اجرا شد. در محور اصلی این عملیات که در شمال کرخه روی تپه‌های الله اکبر به اجرا درآمد، دو تیپ ویک گردان از سپاه با یک گردان از لشگر ۹۲زرهی و یک گردان از ستاد جنگ‌های نامنظم از جناح چپ و یک گردان از سپاه با یک گردان از لشگر ۹۲ اهواز از جناح راست به تپه‌های الله اکبر دشمن حمله کردند. همزمانی این عملیات با عملیات غرب سوسنگرد سبب تجزیه‌ی دشمن در دو طرف کرخه شد. نیروهای ایران موفق شدند در تپه‌های الله‌اکبر تلفات و خسارات فراوانی را به عراق تحمیل کنند و بخشی از مناطق اشغالی را آزاد کنند و دشمن به ناچار ۶ کیلومتر عقب‌نشینی کرد.

در نتیجه طی این عملیات نزدیک ۱۰۰ کیلومتر مربع از اراضی شمال سوسنگرد از جمله‌های تپه‌های الله اکبر و شمیطیه آزاد شدند.


خلاصه گزارش عملیات:

نام عملیات : امام علی (ع)
زمان اجرا : ۳۱/۲/۱۳۶۰
مکان اجرا : منطقه عمومی شوش و سوسنگرد و تپه های الله اکبر در شمال رود کرخه
تلفات دشمن : ۳۰۰ نفر کشته ، زخمی و اسیر
ارگان های عمل کننده : سپاه ، ارتش و ستاد جنگ های نا منظم
اهداف عملیات : آزاد سازی تپه های الله اکبر و عقب راندن دشمن از شمال و شمال غربی شهر سوسنگرد


نقشه عملیات:
About مدیر اصلی