محور شحیطه

این عملیات در تاریخ 11 شهریور 1360 در غرب بلندی های ‹‹الله اكبر›› با هدف ضربه زدن به نیروهای دشمن انجام شد.

نیروهای تحت فرمان سپاه پاسداران انقلاب اسالمی و رزمندگان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی دریازدهم شهریور 1360 یك حمله كلاسیك و محدود را جهت ضربه زدن به نیروهای دشمن مستقر در غرب بلندی های ‹‹الله اكبر›› انجام دادند.
طی این عملیات بیش از 1800 تن از نیروهای دشمن كشته زخمی و اسیر و 30 دستگاه تانك و نفربر زرهی آنها منهدم شد.
علاوه بر این نیروهای حمله ور توانستند تپه سبز در شمال غربی شحیطیه و 2 روستا در كنار رودخانه كرخه را كه در وسعت 5/1 كیلومتر در اشغال دشمن بود آزاد سازند.

خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : عملیات در محور شحیطه
زمان اجرا : 11/06/1360
مکان اجرا :غرب بلندی های ‹‹الله اكبر››
تلفات دشمن :1260
ارگانهای عمل کننده : نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی و رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


نقشه عملیات:

درباره مدیر اصلی