فتح 3

عمليات‌ فتح‌ 3

این عملیات در تاریخ 24 آبان ماه 1365 در منطقه‌ زاخو – دهوك‌ در عمق‌300 كيلومتري‌ جبهه‌ شمالي‌ جنگ‌ و با هدف ضربه‌ به‌ مراكز پشتيباني‌ و عقبه‌ دشمن‌ به صورت هجومی انجام شد.

تهاجمي‌ به‌ عقبه‌ دشمن

سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ با نزديك‌ شدن‌ «اتحاديه‌ ميهني‌ كردستان‌ عراق»- به‌ رهبري‌ «جلال‌ طالباني»- به‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و در پي‌ تشكيل‌ قرارگاه‌ «رمضان»، به‌ برنامه‌ريزي‌ حركت‌هاي‌ نامنظم‌ در داخل‌ خاك‌ عراق‌ پرداخت. همكاري‌ با اين‌ اتحاديه‌ مي‌توانست‌ در راستاي‌ حركت‌ قرارگاه‌ رمضان‌ مفيد و موثر باشد و در همين‌ رابطه‌ سلسله‌ عمليات‌هاي‌ نامنظم‌ فتح‌ پايه‌ريزي‌ شد.

در همين‌ راستا عمليات‌ «فتح‌3» در تاريخ‌24 آبانماه‌ سال‌1365 در جبهه‌ شمالي‌ به‌ اجرا درآمد. نيروهاي‌ عمل‌ كننده‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ با همكاري‌ معارضين‌ عراقي‌ و نفوذ به‌ عمق‌300 كيلومتري‌ خاك‌ عراق‌ در منطقه‌ «زاخو- دهوك» درشمال‌ عراق، ضمن‌ كشته‌ و زخمي‌ ساختن‌500 تن‌ از نيروهاي‌ عقبه‌ دشمن، مقر لشكر38 عراق‌ و شماري‌ تانك‌ و زره‌پوش‌ و20 خودرو نظامي‌ را منهدم‌ ساخته‌ و به‌ مراكز دولتي، مخازن‌ سوخت، گمرك‌ و ترمينال‌ بارگيري‌ نفت‌ زاخو، مراكز نظامي‌ و دولتي‌ شهر «حي‌صدام» عراق‌ و چند مركز دولتي‌ شهر دهوك‌ آسيب‌ كلي‌ وارد آورده‌ و يك‌ فروند چرخبال‌ را نيز ساقط‌ كردند.

خلاصه گزارش عملیات :

نام‌ عمليات: فتح‌ 3 (هجومي)
زمان‌ اجرا : 24/8/1365
تلفات‌ دشمن‌ (كشته، زخمي‌ و اسير): 500
مكان‌ اجرا: منطقه‌ زاخو – دهوك‌ در عمق‌300 كيلومتري‌ جبهه‌ شمالي‌ جنگ‌
ارگان‌هاي‌ عمل‌كننده: نيروهاي‌ قرارگاه‌ رمضان‌ از سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و معارضان‌ كرد عراقي‌
اهداف‌ عمليات: ضربه‌ به‌ مراكز پشتيباني‌ و عقبه‌ دشمن‌

نقشه عملیات

درباره مدیر اصلی