عاشورا 4

عمليات‌ عاشوراي ‌4
عمليات عاشوراي 4 در تاریخ 30 مهر ماه 1364با هدف انهدام نيروهاي دشمن در منطقه عملياتي غرب درياچه اُ مُ النِّعاج در هُورالهويزه انجام شد. عمليات عاشوراي 4 درمنطقه اي بوسعت 110كيلومتر مربع به همت دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با موفقيّت به پايان رسيد. درعمليات عاشوراي 4 بيش از 400تن از افراد دشمن كشته و زخمي شدند و تجهيزات و يگانهاي متعددي ازآنها نابود شد.

حماسه‌ مجاهدين‌ عراقي‌ در هور الهويزه‌:
كار مجاهدين‌ عراقي‌ در جريان‌ عمليات‌ قدس ‌5 به‌ آزادسازي‌ بخشي‌ از درياچه‌ «ام‌النعاج» عراق‌ در منطقه‌ «هورالهويزه» منتهي‌ شد و سپس‌ عمليات‌ «عاشوراي4» در وسعتي‌ به‌ ميزان‌110 كيلومترمربع‌ براي‌ آزادسازي‌ كامل‌ اين‌ درياچه‌ با همان‌ تركيب‌ نيروهاي‌ عمل‌ كننده‌ در عمليات‌ پيشين‌ به‌ اجرا درآمد.
نيروهاي‌ تيپ‌9 بدر ساعت‌2 بامداد30 مهرماه‌1364 اين‌ حمله‌ را آغاز كردند. پناهنده‌ شدن‌ دو تن‌ از نيروهاي‌ ارتش‌ عراق‌ و ارائه‌ اطلاعات‌ مناسب‌ پيرامون‌ اين‌ منطقه‌ در روند عمليات‌ عاشوراي‌4 مؤ‌ثر واقع‌ شد.
زمان‌ حمله‌ يك‌ روز پيش‌ از ميلاد حضرت‌ امام‌ موسي‌كاظم(ع)بود و به‌ همين‌ مناسبت‌ رمز عمليات‌»يا موسي‌الكاظم(ع)» تعيين‌ شد. نيروها در غرب‌ درياچه‌ به‌ لحاظ‌ استفاده‌ از اصل‌ غافلگيري‌ و پشتيباني‌ موثر توپخانه، به‌ راحتي‌ به‌ اهداف‌ خود رسيدند و بدين‌ وسيله‌15 كمين‌ دشمن‌ كه‌ از نيروهاي‌ «فرسان‌ الهور» به‌ معني‌ نيروهاي‌ اطلاعاتي‌ هور بودند، سقوط‌ كرده‌ و پيشروي‌ تا سقوط‌ كامل‌ درياچه‌ ادامه‌ يافت.

دشمن‌ پاتك‌ خود را در صبح‌ روز نخست‌ عمليات، آغاز كرد، اما با اتخاذ تدابير خونسردي‌ و صبر، نيروهاي‌ مجاهد عراقي‌ كه‌ در ميان‌ نيزارها كمين‌ كرده‌ بودند، پس‌ از نزديك‌ شدن‌ دشمن، به‌ آنها حمله‌ور شده‌ و پاتك‌ آنان‌ را خنثي‌ كردند. پاتك‌ دوم‌ نيز در ساعت‌14 همان‌ روز با پشتيباني‌ توپخانه‌ و حمايت‌ هواپيماهاي‌ «پي.سي7.» آغاز شد.
اين‌ پاتك‌ نيز به‌ همان‌ صورت‌ نخست‌ پاسخ‌ داده‌ شد و در نتيجه‌ نيروهاي‌ بعثي‌ با شماري‌ كشته‌ و زخمي‌ و اسير و با به‌ جاي‌ گذاشتن‌8 فروند قايق‌ خود عقب‌ نشستند، اما در اين‌ تعقيب‌ و گريز يك‌ فرمانده‌ از مجاهدان‌ عراقي‌ به‌ نام‌ «ابوالخير» به‌ شهادت‌ رسيد.
در روز دوم‌ عمليات، دشمن‌ براي‌ باز پس‌ گرفتن‌ درياچه‌ ام‌النعاج ‌3 بار متوالي‌ اقدام‌ به‌ پاتك‌ نمود، كه‌ در هر سه‌ بار با رعايت‌ اصل‌ استتار و غافلگيري‌ از سوي‌ مجاهدين‌ عراقي‌ و مقاومت‌ آنها رو به‌ رو شدند و با دادن‌ تلفات‌ و خسارات‌ فراوان‌ از معركه‌ نبرد گريختند.
اين‌ عمليات‌ كه‌ رسيدن‌ به‌ همه‌ اهداف‌ معين‌ شده‌ را در پي‌ داشت، به‌ آزادسازي ‌110 كيلومتر مربع‌ از منطقه‌ هور الهويزه‌ عراق،64 پايگاه،7 آبراه‌ در غرب‌ درياچه‌ و تصرف‌ سه‌ پاسگاه‌ و3 كمين‌ دشمن‌ و همچنين‌27 فروند قايق‌ و بلم،99 قبضه‌ سلاح‌ نيمه‌سنگين،10 قبضه‌ ضد هوايي‌ تك‌ لول‌ كاليب 5/14ميليمتري‌ و4 قبضه‌ خمپاره‌انداز82 و60 ميليمتري‌ و تعداد زيادي‌ دوشكا و آر.پي.جي‌ از دشمن‌ به‌ غنيمت‌ گرفته‌ شد.
در طول‌ اين‌ عمليات‌25 پاسگاه، يك‌ فروند هواپيماي‌ پي.سي7 و 100 فروند قايق‌ و بلم‌ دشمن‌ منهدم‌ گرديد.
طي‌ اين‌ عمليات‌ تعداد416 تن‌ از نيروهاي‌ دشمن‌ كشته‌ و زخمي‌ شده‌ يا به‌ اسارت‌ در آمدند.

سال 65- 1364 :

رکودی که از تیرماه سال 61 به دنبال عملیات رمضان بر جبهه خودی سایه افکنده بود و رزمندگان در مقابل دیوار دفاعی عراق متوقف مانده بودند تا اواخر سال 64 نیز ادامه یافت.
در این سال سلسله عملیات محدود و ایذایی تحت عنوان قدس، ظفر و عاشورا انجام گرفت. همچنین در جبهه جنوب (هورالهویزه) در فصل تابستان تحرک زیادی از جانب نیروهای خودی صورت گرفت، امری که هیچ گاه در گذشته به چشم نمی خورد. در کنار اقدامات فوق، کار بر روی فاو نیز در جریان بود.
اواخر سال 64 در میان ناباوری محافل خارجی و کشورهای عربی، خصوصاً شیخ نشین کویت، عملیات بزرگ والفجر هشت (فتح فاو) در اوج غافلگیری ارتش عراق انجام شد. از جمله عوامل مؤثر در غافلگیری عراق شدت فعالیت جبهه خودی در هورالهویزه بود که با توجه به اینکه طی سالهای 62 و63 محور اصلی عملیات نیروهای خودی همین منطقه بود، ذهنیت دشمن را شدیداً متوجه خود نمود. به هر حال شهر فاو در روز سوم عملیات تصرف شد و تثبیت مواضع بیش از 70 روز به طول انجامید. فتح فاو پیامدهای بسیاری دربرداشت. اصلی ترین نتیجه آن بر هم خوردن توازن در صحنه نظامی سیاسی جنگ بود که تشدید جنگ شهرها را در پی داشت. از سوی دیگر در یک توطئه جهانی با شرکت آمریکا، اروپا و کشورهای عربی منطقه، قیمت نفت تا مرز 5/5 دلار در بشکه سقوط کرد. در سال 65 فرماندهان نظامی درصدد برآمدند که با دستیابی به یک پیروزی دیگر مانند فاو جنگ را به نقطه روشنی برسانند. از این رو عملیات کربلای 4 در شلمچه طرح ریزی شد. لیکن آمریکا که پس از فاو به این نتیجه رسیده بود که در صورت تکرار پیروزیهای ایران منافع او به خطر خواهد افتاد، کمکهای اطلاعاتی خود را به عراق شدیداً افزایش داد به گونه ای که هنگام آغاز عملیات کربلای 4، کاملاً از عملیات مطلع بود و به همین خاطر پس از شب اول عملیات، فرماندهان سپاه ادامه عملیات را مصلحت ندانسته و آن را متوقف کردند. 15 روز پس از عملیات کربلای 4 طی یک ابتکار عمل بدیع سپاه عملیات کربلای 5 طرح ریزی کرد و در حالی که عراق خود را برای حمله به فاو آماده می کرد و عملیات سالانه ایران را نیز تمام شده تلقی می نمود، یک بار دیگر غافلگیر شد اما این بار از لحاظ زمان (نه مکان). عملیات کربلای پنج بسیار سخت بود؛ جبهه خودی درصدد آن بود که با رسیدن به کانال زوجی در کنار شهر بصره قرار بگیرد و عراق نیز کوشش می کرد به هر قیمت ممکن از پیشروی ایران جلوگیری کند. بدین معنا که بر خلاف والفجر هشت که عراق زمین را واگذار کرد تا زمان را بدست آورد، تلاش عراق مصروف آن بود که زمین را حفظ کند. به هر تقدیر عملیات کربلای پنج نیز مانند هشت دارای پیامدهای زیادی بود، به گونه ای که سال بعد، سال رقم خوردن سرنوشت جنگ قلمداد گردید.

خلاصه گزارش عملیات :

نام‌ عمليات: عاشوراي‌ 4 (آبي‌- خاكي)
زمان‌ اجرا: 30/7/1364
تلفات‌ دشمن‌:416 (كشته، زخمي‌ و اسير)
رمز عمليات: يا موسي‌ الكاظم(ع)
مكان‌ اجرا: هورالهويزه‌ عراق‌ – محور جنگي‌ جنوب‌
ارگان‌هاي‌ عمل‌كننده: مجاهدان‌ عراقي‌ – تيپ‌ 9 لشكر بدر
اهداف‌ عمليات: آزادسازي‌ بخشي‌ از درياچه‌ ام‌ النعاج‌ عراق‌

نقشه عملیات

درباره مدیر اصلی