ظفر 1

عملیات ایذایی ظفر 1
این عملیات یک روزه در جزایر مجنون با هدف انهدام بخشی از نیروهای دشمن در منطقه اروند رود در هفتم خرداد 64 انجام شد.


خلاصه گزارش عملیات
نام عملیات : ظفر 1
زمان اجرا : 7/3/1364
مدت اجرا : 1 روز
مکان اجرا : جزیره مینو
ارگانهای عمل کننده : تکاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران
اهداف عملیات : انهدام بخشی از نیروهای دشمن در منطقه اروند رود


نقشه عملیات
درباره مدیر اصلی