ظفر 3 (ایذایی)

عملیات ایذایی ظفر3

ضربه به بخشی از نیروهای دشمن

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ساعت 1 بامداد 7 تیرماه 1364 بمنظور ضربه زدن به بخشی از نیروهای دشمن در شمال غربی خط خودی – جبهه شمالی جنگ عملیات محدود و ضربتی ظفر 3 را به اجرا گذاشت . در این یورش 20 دستگاه خودرو ، 12 زاغه مهمات و شماری از سنگرهای انفرادی و اجتماعی دشمن منهدم شد .


خلاصه گزارش عملیات :

نام عمليات : ظفر 3 (ایذایی)
زمان اجرا : 7/4/1364
مكان اجرا : شمال غربی خط خودی – جبهه شمالی جنگ
ارگان هاي عمل كننده : نيروي‌ زميني‌ ارتش جمهوری اسلامی ایران
اهداف عمليات : ضربه زدن به بخشی از نیروهای دشمن به صورت ضربتی و محدود

نقشه عملیات
درباره مدیر اصلی