امام علی(ع)

این عملیات در تاریخ 31 اردیبهشت 1360 در شمال كرخه وغرب سوسنگرد توسط سپاه پاسداران وستاد جنگهای نامنظم شهید چمران انجام شد.

آزاد سازی تپه های الله اكبر

روز31 اردیبهشت ماه 1360 یك روز بزرگ در تاریخ جنگ بود . نیروهای سپاه پاسداران و ارتش ، به طور مشترك و همزمان از سه محور ، نخستین حمله هماهنگ خود را به اجرا گذاشتند .این عملیات با فرماندهی مشترك سپاه و ارتش در منطقه الله اكبر به اجرا درآمد .دو عملیات یكی در سوسنگرد و دیگری در شمال كرخه و غرب سوسنگرد انجام شد تا عملیات اصلی در چهار محور فرعی در شمال رود كرخه ، بر روی تپه های الله اكبر صورت پذیرد . پس از انجام عملیات امام علی (ع) كه با هدف آزاد سازی این تپه های مهم در منطقه ای به وسعت یكصد كیلومتر مربع انجام شد ، پس از عقب راندن دشمن از محور شمال و شمال غرب سوسنگرد ، نیروهای خودی با رها كردن آب رودخانه وحشی كرخه در حدفاصل این رود تا تپه های معروف الله اكبر ، از پیش روی مجدد دشمن جلوگیری نموده و طی چند مرحله تك و گریز ، آن ها را از روستای هوفل تا رو به روی روستای سید خلف پس زدند .
نیروهای صدام تلاش كردند تا با ساخت سد خاكی ، علاوه بر خشك كردن زمین ، به به خط پدافندی خود ثبات و وسعت دهند ، تا آنكه با پایان فصل زمستان و بارندگی ، منطقه شمال كرخه به مرور خشك شد و نیروهای ایرانی مجددا خط پدافندی خود را تا رو به روی روستای سید خلف پیش بردند.دشمن نیز در سه مرحله تلاش كرد تا مواضع از دست داده را باز پس گیری و اشغال كند ، اما در تمامی تلاش های خود ناكام ماند .
در عملیات امام علی (ع) ، دو گردان از لشگر 92 زرهی اهواز (ارتش) ، دو گردان پیاده از سپاه و دو گردان از ستاد جنگ های نا منظم شهید دكتر چمران حضور داشتند .
با این حمله تپه های الله اكبر ، منطقه شحیطیه و اراضی شمال سوسنگرد آزاد شدند . همچنین با عملیاتی كه نیروهای تحت امر سپاه بخ طور همزمان در غرب سوسنگرد و به منظور پشتیبانی عملیات اصلی انجام دادند دشمن را تا سه كیلومتری سوسنگرد عقب راندند .
طی این عملیات 25 دستگاه تانك و نفر بر از تجهیزات و جنگ افزارهای دشمن منهدم و 20 دستگاه تانك و نفر بر از آنها به غنیمت رزمندگان ایرانی در آمد . همچنین در این عملیات 300 تن از نیروهای دشمن كشته و زخمی شده و یا به اسارت نیروهای خودی در آمدند .
در این عملیات یك گردان زرهی عراق به نام الكندی تماما به غنیمت نیروهای خودی در آمد و دشمن توانست تنها یك تانك خود را از مهلكه نجات دهد .

دستاوردها:

100 كیلومتر از اراضی شمال سوسنگرد آزاد شد.


توضیحات :

در تاریخ 31/2/1360 عملیاتی با نام امام علی (ع) در شمال كرخه و غرب سوسنگرد اجرا شد. در محور اصلی این عملیات كه در شمال كرخه روی تپه‌های الله اكبر به اجرا درآمد، دو تیپ ویك گردان از سپاه با یك گردان از لشگر 92زرهی و یك گردان از ستاد جنگ‌های نامنظم از جناح چپ و یك گردان از سپاه با یك گردان از لشگر 92 اهواز از جناح راست به تپه‌های الله اكبر دشمن حمله كردند. همزمانی این عملیات با عملیات غرب سوسنگرد سبب تجزیه‌ی دشمن در دو طرف كرخه شد. نیروهای ایران موفق شدند در تپه‌های الله‌اكبر تلفات و خسارات فراوانی را به عراق تحمیل كنند و بخشی از مناطق اشغالی را آزاد كنند و دشمن به ناچار 6 كیلومتر عقب‌نشینی كرد.

در نتیجه طی این عملیات نزدیك 100 كیلومتر مربع از اراضی شمال سوسنگرد از جمله‌های تپه‌های الله اكبر و شمیطیه آزاد شدند.


خلاصه گزارش عملیات:

نام عملیات : امام علی (ع)
زمان اجرا : 31/2/1360
مكان اجرا : منطقه عمومی شوش و سوسنگرد و تپه های الله اكبر در شمال رود كرخه
تلفات دشمن : 300 نفر كشته ، زخمی و اسیر
ارگان های عمل كننده : سپاه ، ارتش و ستاد جنگ های نا منظم
اهداف عملیات : آزاد سازی تپه های الله اكبر و عقب راندن دشمن از شمال و شمال غربی شهر سوسنگرد


نقشه عملیات:
درباره مدیر اصلی