فتح ۴

عملیات فتح ۴

این عملیات در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۶۵ در عمق ۷۰ کیلومتری استان اربیل عراق – محور شمالی جنگ و با هدف انهدام عقبه ستادی و لشکری در منطقه عمومی شهرهای روانداز و دیانای عراق و در طی دو مرحله عملیات نامنظم انجام شد.

ضربه ای در عمق خاک دشمن به تاسیسات نظامی و اقتصادی

منطقه عمومی «روانداز» و «دیانا» عراق در جبهه شمالی از آن جهت در یک طرح عملیاتی نامنظم و ضربتی مطرح شده بود تا با انجام عملیاتی به نام فتح ۴ در آن منطقه ضربه ای کاری به عقبه ستادی و لشکری دشمن ، در عمق ۷۰ کیلومتری استان اربیل عراق وارد آید . لذا در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۶۵ حمله ای با رمز «یاالله» در دو مرحله به اجرا درآمد . در محله نخست که به وسعت ۱۰۰ کیلومتر مربع اجرا شد ، تاسیسات بزرگ راداری و مایکروویو مستقر در ارتفاع کوه کورک در عمق ۷۰ کیلومتری داخل خاک استان اربیل عراق منهدم شد . این عملیات نفوذی با اجرای آتش بر روی پادگان خلیفان و به آتش کشیدن ۷ دستگاه تانک ، اجرای آتش بر روی پارک موتوری و مراکز حساس سپاس پنجم عراق در شهر روانداز ، اجرای آتش روی پادگان «باپشتیبان» در شمال روانداز ، خسارت به مراکز نظامی و اقتصادی شهرهای قضاصدیق ، روانداز ، خلیفان و دیانا و زیر آتش گرفتن مقر فرماندهی لشکر ۲۳ عراق همراه بود .

مرحله دوم این عملیات نیز روز ۴ اسفند ۱۳۶۵ در همین منطقه به اجرا درآمد . طی آن بازهم همکاری معارضین عراقی و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چشمگیر بود و در نهایت دستاوردهای آن چنین بود : اجرای آتش بر روی مقر سپاه پنجم عراق در دیانا ، انهدام سازمان اطلاعات و مرکز پلیس و دو پایگاه نظامی عراق در دیانا ، زیر آتش قرار گرفتن ساختمان های اداری و دولتی شهر قضاصدیق و وارد آمدن خسارت به پادگان و مرکز پلیس و تاسیسات برق روانداز .

در مجموع این دو مرحله عملیات ۱۲۵ تن از نیروهای دشمن کشته ، زخمی و اسیر شدند .

مرحله اول:
– انهدام تاسیسات بزرگ راداری، ماکروویو مستقر در ارتفاع کوه کورک در عمق ۷۰ کیلومتری داخل عراق در استان اردبیل.
– اجرای آتش بر روی پادگان خلیفان در منطقه ی دیانا و به آتش کشاندن ۷ دستگاه تانک.
-اجرای آتش بر روی پارک موتوری و مراکز حساس سپاه پنجم عراق در رواندوز.
– اجرای آتش بر روی پادگان باپشتیان در شمال رواندوز
– خسارت به مراکز نظامی و اقتصادی شهرهای قضا صدیق، رواندوز، خلیفان و دیانا.
– زیر آتش قرار گرفتن مقر فرماندهی لشکر ۲۳ عراق

مرحله دوم:

– اجرای آتش بر روی مقر سپاه پنجم عراق در دیانا
– انهدام سازمان اطلاعات، مرکز پلیس و دو پایگاه نظامی در دیانا.
– زیر آتش قرار گرفتن ساختمانهای اداری و دولتی شهر قضا صدیق.
– وارد آوردن خسارت به پادگان، مرکز پلیس و تاسیسات برق رواندوز.
تعداد کشته و زخمیهای دشمن: بیش از ۱۰۰۰ تعداد اسرا:۲۵۰ نفر

خلاصه گزارش عملیات :

نام عملیات : فتح ۴ – نامنظم
زمان اجرا : ۲۲/۱۱/۱۳۶۵
رمز عملیات : یاالله
مکان اجرا : عمق ۷۰ کیلومتری استان اربیل عراق – محور شمالی جنگ
تلفات دشمن : ۱۲۵ (کشته ، زخمی و اسیر)
ارگان های عمل کننده : نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری معارضان کرد عراقی
اهداف عملیات : انهدام عقبه ستادی و لشکری در منطقه عمومی شهرهای روانداز و دیانای عراق – با دو مرحله عملیات
نوع عملیات:نامنظم
وسعت منطقه عملیاتی:۱۰۰ کیلومتر مربع
نیروی عمل کننده:نیروی زمین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (قراری – رمضان)

نقشه عملیات

About مدیر اصلی