پوستر های دست جمعی و تشییع

در این مجموعه پوستر تصاویری از رزمندگان دفاع مقدس، تشییع جنازه شهدا، اعزام ها و حضور محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در داراب وجود دارد.