تصاویر اعزام رزمندگان دارابی سری اول

در این مجموعه تصاویری از اعزام رزمندگان دارابی دفاع مقدس و دیدار آنها با حضرت آیت الله نسابه منتشر شده است.